null www.csatolna.hu - f�oldal
iv null
 

Rainer Maria Rilke: A párduc

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf --. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille --
und hört im Herzen auf zu sein.

az eredeti

A párduc
 

Szeme a rácsok futásába veszve
úgy kimerűlt, hogy már semmit se lát.
Ugy érzi, mintha rács ezernyi lenne
s ezer rács mögött nem lenne világ.

Puha lépte acéllá tömörűl
s a legparányibb körbe fogva jár:
az erő tánca ez egy pont körűl,
melyben egy ájúlt, nagy akarat áll.

Csak néha fut fel a pupilla néma
függönye. Ekkor egy kép beszökik,
átvillan a feszült tagokon és a
szívbe ér - és ott megszünik.

Szabó Lőrinc fordítása

A párduc
 

Tekintetét a rácsok vonulása
elfárasztotta, hogy már mást se lát.
Mindenütt csak az ezer rácsot látja,
s a rácsok mögött nincsen is világ.

Bár járásában ősi puhaság van,
a legparányibb kört róhatja csak;
az erő tánca ez, s középpontjában
kábultan áll egy nagy-nagy akarat.

Néha megy föl a függöny a pupillán
csupán - épp hogy egy kép befér,
átüt a tagok csöndjén, mint a villám,
és megszünik, mihelyt a szívbe ér.

Tatár Sándor fordítása

A párduc
A párizsi Jardin des Plantes-ben

Szemébe égett már a rácsok vonulása;
mit lát, az csupán rácsok, rácsközök.
Csak egyre rács jön az ezernyi rácsra,
és nincs világ az ezer rács mögött.

Ruganyos lépte bár erőt sugároz,
a legparányibb kört róhatja csak:
erő-körtánc ez; elkábulva áll ott
közepében egy nagy-nagy akarat.

Csak néha megy a függöny a pupillán
föl hangtalan - épp hogy egy kép befér,
átüt a tagok csöndjén, mint a villám,
s meghal, mihelyt a szívbe ér.

Tatár Sándor fordítása

A párduc
Párizs, a "Jardin des Plantes"-ban

Szeme a rács forgó futását nézi
s úgy elfáradt, hogy már semmit se lát,
s amíg ezernyi rúdját nézi, érzi:
csak rács van, s nincs a rács mögött világ.

Az izmos járás halk-puha lépében
a legparányibb körpályán halad,
erők kerengő tánca, hol középen
kábultan áll egy roppant akarat.

De néha néma függönyét széttárja
a szembogár: egy kép most feltűnik,
belép, a test feszült csendjét bejárja
s a szívhez érve megszűnik.

Farkasfalvy Dénes fordítása

A párduc
a párizsi állatkertben

A vonuló rácsoktól pillantása
oly fáradt, hogy már nem fog semmit át.
Úgy látja: ez az ezer rács világa,
s az ezer rács mögött nincsen világ.

Puha járás, rugalmas, ernyedetlen,
a legeslegkisebb kört rója csak:
erőtánc ez a pont körül, amelyben
kábultan áll egy roppant akarat.

Csak néha megy föl némán a pupillák
függönye. Ekkor egy kép belehull,
a tagok megfeszült csöndjén süvít át,
s a szívben elhal szótalanul.

Eörsi István fordítása

A párduc
 

Rohant a sok rúd és úgy meggyötörte
szemét, hogy rá ködös homály szökött.
Ezer rudat lát felmeredni körbe
s már nincs világ ezernyi rúd mögött.

Ha lép, hajlékony könnyű teste ring és
az út a legszűkebb körben halad,
az erők tánca e kínos keringés:
középen bénult, süket akarat.

Csak néha rebben halkan a pupillán
a puha függöny - rajt egy kép befut,
a tagok csöndjén átüt, mint a villám,
s meghal mihelyt a szívbe jut.

Képes Géza fordítása

A párduc
   (A párizsi állatkertben)

Pillantása merev rácsok sorától
tekinteni is lusta és nehéz.
Úgy érzi: rá ezernyi rács fokáról
és ezer rács mögül a semmi néz:

Puha lépte görcsös-merevre válva
a legszűkebb körben topog-szalad:
ez az erő egy pont körüli tánca,
s a tengelye a révült akarat.

Pupilla-függönyét felrántja, ritkán,
hangtalan. - Ekkor egy kép beragyog,
végigrezeg feszült inak nyugalmán,
szívéig ér és meghal ott.

Cserna András fordítása

A párduc
 

Szaggatja látását a kifutó rácsa,
úgy elfásult, nézni alig bír tovább.
Számára ezer vaspálca takarása
mögött szinte megszűnt a külvilág.

Kecsesen halad, kemény lépése sima,
kering a legapróbb körben járván,
táncol a közép körül az energia,
benne hatalmas akarás vár kábán.

Ritkán nyílik fel redőny szembogarán,
zajtalan exponál csak egy-egy képet.
A kép átfut feszült testrészek során,
hogy szívében enyésszen, leljen véget.

saját fordítás, CsA

vissza