XXV. Jubileumi FIAT Gemenci Nagydíj '99
Grand Prix Cycliste de Gemenc '99

Versenykiírás

Nemzetközi országúti kerékpáros verseny szabályzata
 

 1. Rendező:

Sz-K Sport és Kereskedelmi Bt.
7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 94.
Képviselő: Szabó Kovács János

2. Verseny típusa:

Nemzetközi országúti etapverseny 18 éven felüli igazolt kerékpárversenyzők részére. A verseny össztávja 394 + 42 km, lebonyolítás az érvényes UCI szabályok szerint történik.

3. Verseny helye és ideje:

Szekszárd város, Tolna- és Baranya megye területe. 1999. Július 7 -10.

4. Program:

Július 7. (szerda)
18:00 órakor egyéni prológ rajt - Szekszárd, Garay tér (táv: 2.000 m)

Július 8. (csütörtök)
15:30 órakor ünnepélyes megnyitó - Szekszárd, Mártírok tere
16:00 órakor 1. szakasz rajtja - Szekszárd, Mártírok tere (táv: 125 km)
19:00 órakor várható befutó - Szekszárd, Kálvária tető

Július 9. (péntek)
9:20 órakor 2. szakasz rajtja - Szekszárd, Mártírok tere (táv: 174,3 km)
13:30 órakor várható befutó - Szekszárd, Mártírok tere

Július 10. (szombat)
10:00 órakor 3. szakasz rajtja - Szekszárd, Mártírok tere (táv: 93,2 km)
12:20 órakor várható befutó - Szekszárd, Béla tér (Vármegyeháza)
15:00 órakor Westel 900 kerékpáros demonstráció
16:00 órakor gyermek, utánpótlás, rendezők, senior és női versenyzőkháztömbkörüli versenye - Szekszárd, Mártírok tere
19:00 órakor Záróünnepély, Gemenci Nagydíj eredményhirdetés, tombola - Szekszárd, Mártírok tere
20:30 órakor Gála nemzetközi háztömbkörüli verseny rajtja -Szekszárd, Mártírok tere
21:30 órakor Ünnepélyes erdményhirdetés - Szekszárd, Mártírok tere
22:30 órakor FIAT-Gemenci Nagydíj utcabál - Mártírok tere

5. Szakasz útvonalak:

A szakaszokról leírás és szinttáblázat található mellékelve.

6. A verseny résztvevői:

A meghívott külfödi és hazai csapatok elite és U23-as versenyzői. A csapatok max. 5 főből állnak,csapatonként a legjobb 3 eredménye számít a csapatértékelésnél. Egy csapat tagjainak egyazon Nemzeti Szövetség által kiadott engedéllyel kell rendelkezniük.

7.Helyezések eldöntése:

Minden szakaszon győz az a versenyző, aki az előírt távot a legrövidebb idő alatt teljesítette. A helyezések eldöntésében célfotó segíti a bírók munkáját.
Az összetett versenyben győz az a versenyző, akinek a 3. szakasz után teljesített összidő eredménye a legjobb.
A Gála - háztömbkörüli verseny nem számít be az összetett értékelésbe.
A gyorsasági hajrák, hegyi hajrák győztesei azok aversenyzők, akik a kiírt gyorsasági illetve hegyi hajrákon a legtöbb pontot szerezték, további sorrendet a pontok száma határozza meg. Pontegyenlőség esetén az a versenyző élvez előnyt, aki az utóbbi versenyszámban több pontot ért el.
Szakaszonkénti csapatértékelésnél az adott szakaszt legrövidebb idő alatt teljesítő 1.-3. csapattag összideje adja meg, és a legjobb időeredmény dönt. A csapateredménybe az időjóváírások nem számítanak be.
Összetett csapatértékelésnél a csapat minden szakaszon elért időeredménye adódik össze.
Győz az a csapat akinek az így összeadott ideje a legjobb. Időazonosság esetén az összetett versenyben a három legjobb csapattag helyezési számát összeadva a kisebb szám dönt.

8. Időjóváírás:

Minden szakaszon 10, 6, 4 másodperc, kivéve a prológ, ahol nincs időjóváírás.
A verseny közbeni gyorsasági hajrákon 3, 2, 1 másodperc az első három helyezettnek. A hegyi hajrákért nem jár időjóváírás. Az időjóváírások csak az egyéni-összetett verseny értékelésébe számítanak bele.

9. Díjazás:

Egyéni díjazás a mellékelt táblázat szerint 1.-25. helyezettig szakaszonként illetve összetettben. A díjakat az UCI 2.6 (B) kategóriára vonatkozó szabályok szerint határoztuk meg.
A győztes csapat elnyeri 1 éves időtartamra a Gemenci Nagydíj serlegét. A további évek során az a csapat nyerheti el véglegesen, amelyik egymás után háromszor, vagy megszakításokkal ötször lesz csapatgyőztes.
A hegyi és a gyorsasági hajrák 1.-3. helyezettjei különdíjat kapnak.
A Gála - háztömbkörüli versenyen körönként felajánlott díjakat lehet megnyerni, a távot legrövidebb idő alatt befejező 1.-3. versenyző is különdíjban részesül.

10. Gyorsasági hajrák és hegyihajrák pontozása:

A gyorsasági és hegyi hajrák helye a mellékelt útvonalleírásokban találhatók.
Mindkettő esetében: 5, 3, 2, 1 pontot kap a vonalon 1.-4. áthaladó versenyző.
A Gála - háztömbkörüli verseny a pontgyűjtésbe sem számít be.

11. Vezető mezek:

Az alábbi kategóriák vezetői kötelesek az őket megillető, megkülönböztető mezben versenyezni. Ezek az alábbiak:

Kategória:
Mez:
Összetett versenyben vezető
FIAT - kék mez
Részhajrákban vezető
zöld
Hegyihajrákban vezető
lila
Legjobb magyar versenyző
fehér

Az 1. szakaszra a mezeket a prológ eredményei alapján úgy osztjuk szét, hogy az
1. helyezett kapja a kék mezt,
2. helyezett kapja a lila mezt,
3. helyezett kapja a zöld mezt,
míg a legjobb helyen álló magyar a fehér mezt.

12. Kisérőkocsikra vonatkozó szabályok:

Gépkocsi sorszámokat az aktuális egyéni összetett lista szerint osztjuk ki.

Kísérőkocsik sorrendje a következő:

Felvezető kocsi - Neutral I - Zsűri II - mezőny - Zsűri I - UCI-autó - Neutral II - Kísérő szgk-ik sorszám szerint - Kísérő kisbuszok sorszám szerint - Zsűri III - Mentő - Zárókocsi

A kísérőkocsik csak az úttest jobb oldalán haladhatnak, tompított fényszóró használata kötelező.
A csapat-kísérőkocsik az utolsó 10 km-en nem előzhetik meg a mezőnyt, a célvonalon nem mehetnek át, csak a számukra kijelölt helyen parkolhatnak.
A III. szakaszon a csapat-kísérőkocsik a kisebb körben nem követhetik a mezőnyt, a Béla téren kijelölt parkolóban kötelesek félreállni.
A kísérőjárműveket rádióvevővel szereljük fel, hogy ily módon folyamatosan tudják fogni a versenyrádió adását.

13. Limit, szintidő:

Győztes ideje + 20 %. Kivéve a III. szakaszt, ahol a lekörözött versenyzőt kiállítják. A kiállított versenyzők a következő időhátrányokat kapják:
Kiállításig megtett körök száma: időhátrány: ( perc )
0 (egyszer megy át a szaggatott vonalon) limit, kizárás
1 (kétszer megy át a szaggatott vonalon) 24
2 (háromszor megy át a szaggatott vonalon) 15

  (A kör a Béla-téri Szentháromság-szobornál felfestett vonallal kezdődik és számít befejezettnek. )

14. Frissítés:

I. szakasz: csak gépkocsiról az 50. km-től a 105. km-ig,
II. szakasz: gépkocsiról az 50. km-től a 154. km-ig, földről a Mánfa utáni emelkedőn a 108. km -től a 111. km-ig.
III. szakasz: gépkocsiról az 50. Km után, a kis körben nincs frissítés
A többi szakaszon nincs frissítés.
Gépkocsiról való frissítés a versenybíró autója mögött történhet.

15. Nevezés:

Nevezés csak az UCI által előírt formanyomtatványon név és engedélyszám megjelölésével lehetséges. A nevezéshez kérjük elküldeni az eredeti nevezési lapot három másodpéldánnyal együtt.
Nevezési határidő: 1999. Június 10.
Nevezési cím: Arató Vilmos, 7100, Szekszárd, Székely B. u. 62.

A versenyre érkezett csapatok az 505. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet Kollégiumában, Szekszárd, Széchenyi u. 2/10. címen jelentkezzenek be, ahol megkapják a rajtszámokat, frissítőket és a versennyel kapcsolatos egyéb tudnivalókat.

16. Verseny-főhadiszállás helye:

Doppingvizsgálat, sajtóközpont, versenytitkárság és hivatalos kifüggesztések helye: 505. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet Kollégiumában, Szekszárd, Széchenyi u. 2/10. címen.

17. Általános szabályok:

 1. A prológon a géphiba miatt hátrányba került versenyzőknek a távot nem kell befejezniük, az utolsó idővel érkező versenyző idejével kerülnek besorolásra, abban az esetben, ha a géphibáját a legközelebbi versenybírónak bemutatja.
 2. A sajtó és a rendező számára kijelölt gépkocsiknak a verseny menetétől függően szabad utat kell engedni.
 3. A versenyen csak érvényes a Nemzetközi Szövetség által kiadott engedéllyel (licenc) rendelkező versenyzők indulhatnak.
 4. A versenybíróság a versenyekre szintidőt állapít meg, a szintidőket nem teljesítő versenyzőket a további versenyből kizárják.
 5. A Gála - háztömbkörüli versenyen csak az indulhat, aki az összes szakaszt értékelhetően befejezte.
 6. A versenyen minden versenyző saját felelőségére indul, a közlekedési szabályok betartása mellett. Esetleges balesetekért, vagy kárért a rendező semmilyen felelőséget nem vállal, és azért kártérítésre nem kötelezhető.
 7. Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az út jobboldalán megengedett. Minden egyéb segítségadás tilos.
 8. A versenyeken a bukósisak viselése kötelező!
 9. Esetleges óvásokat az eredmények kifüggesztése után fél órán belül erre elkészített formanyomtatványon írásban kell a versenybíróság elnökének benyújtani, 5.000 Ft óvási díj befizetése mellett. A benyújtott óvásokat a versenybíróság a helyszínen tárgyalja és döntése végleges.
 10. A versenyen minden résztvevő köteles a rendező szerv által megadott reklámanyagot a felszerelésén, kerékpárján, kísérőgépkocsiján hordani. Aki ennek nem tesz eleget, az a rendező szerv által meghatározott összeget köteles büntetésként kifizetni.
 11. A Gála - háztömbkörüli versenyen, melynek díjazása kiemelkedő, a rajthoz álló csapatok automatikusan meghívást nyernek a jövő évi XXVI. FIAT - Gemenci Nagydíjra.
 12. Az esetleges bukás és géphiba miatt a mezőnyből kiállni kényszerülő versenyzőket csak az arra kijelölt motoros felvezetők "szélárnyékban" vezethetik fel a mezőnyt kísérő kocsisor végéig.
 13. Start előtt és érkezés után minden versenyző köteles az indulási ill. érkezési kartont saját kezűleg aláírni.
 14. A verseny ideje alatt rendőrségi, biztonsági és egészségügyi szolgálatot biztosítunk a verseny-főhadiszálláson.
 15. Az itt nem szabályozott kérdésekben az UCI, az MKSZ és a rendező szerv további előírásai az irányadóak.

Minden kedves versenyzőnek eredményes és sportszerű versenyzést kíván a XXV. Fiat Gemenci Nagydíj Nemzetközi Országúti Kerékpárverseny Szervező Bizottsága.

Kezdőlap - Versenyprogram - Versenykiírás - Versenyzők - In memoriam Sajó Péter - Élő webkamera
E-Mail - Verseny eredmények - Kísérő programok - Érdekességek - Szekszárd - Támogatók - Vendégkönyv

Designed by CsaTolna © 1999.