Most nem a népszerű együttesről lesz szó, hanem egész másról! Olvastam egy újabb könyvet a második világháború előtti-közbeni lengyel, angol majd szövetséges erőfeszítésekről, amelyek a németek legendás Enigma nevű (elektromechanikus, tárcsás) rejtjelező masinájának megismerésére, feltörésére irányultak. A könyv alapján csak sejteni lehetett a technikai részleteket, ezért kicsit megrostáltam a netet, s meglepődtem, mekkora e gép irodalma. Sémákon, működési leírásokon, egy sor külön Enigma honlapon átgázolva kiderült: mint emuláció tárgya, az Enigma máig népszerű, sőt Javá-ban is írtak már ilyen programot.

Hogyan működött? Az írógépszerű szerkezeten - itt egy jó kép róla - 26 betűnek megfelelő billentyű (input) és lámpa (output) volt. Egy billentyűt lenyomva valamelyik lámpa kigyulladt, a hozzá tartozó betűt felírták. Az akkumulátor árama ezalatt sok közbülső állomást futott be:

A beállítások naponta változtak. A kezelőnek a használat előtt egy ötös készletből ki kellett választani az érvényes három tárcsát, megfelelő sorrendben betenni a gépbe, az előírt kezdő pozícióba tekerni, majd a stekkereket is bedugaszolni. A fordítótárcsának köszönhetően a kódolás és dekódolás ugyanúgy történt, tehát a kódolatlan betű a kódoltat adta és viszont, ha a tárcsák és a dugaszok azonosan áltak. Olyan hatalmas a lehetséges beállítások száma, hogy a németek gyakorlatilag megfejthetetlennek tartották a vele nyert kódokat. Súlyosan tévedtek, s ez is hozzájárult vereségükhöz. Az egyik gyenge pont a fordítótárcsa léte miatt az, hogy a gép egy betűt kódolva mindig más betűt ad, önmagát soha. Ennek alapján leválogatható és kizárható a hibás beállítások jelentős része. A fejtés így is sziszifuszi munka volt, és minden nap előről kezdhették.

A gép köré szövődött történelem még a műszaki részleteknél is érdekesebb. A kódtörést a lengyelek kezdték már a harmincas években. A háború kezdete után tőlük az angolok vették át és léptek jelentősen tovább, a vidéki Bletchley Parkban működtetve az addigi legnagyobb rejtjelfejtő vállalkozást. Csúcsidőben 10000 fő három műszakban dolgozott, részt vett benne a híres matematikus Alan Turing is. Az egyre tökéletesedő kódfejtő célgépek a számítógépek előpéldányainak is tekinthetők. A végén persze itt is az amerikaiakhoz került minden, mivel nekik volt elegendő erőforrásuk.

Aki Enigmával akar kódolni, a fenti lapokról elindulva megtalálhatja a különféle emulátorokat.

98.12.26.

Japán régészek az Újbirodalomból származó, 3000 éves szarkofágot találtak a Kairótól 35 km-re délre felvő Dahshur közelében, 15 m mélyen. A sírt a késői 18. dinasztiához sorolják (ide tartozott Tutankhamon is), és azért fontos, mert először lelnek a térségben Újbirodalomhoz tartozó sírt - mondja Zahi Hawas, a Gizai piramisok területi igazgatója.  Az agyagtéglákkal bélelt sírkamrában áll a nagy (3 x 1,5 x 1,2 m) vörös gránit koporsó. A múmia ugyan hiányzik, de mintegy 4000 tárgyat találtak a kamrában, pl. cserepeket, faragott köveket és emberi csontokat, amelyek a sírrablóké is lehettek (Reuters, CNN, ABCNews stb.). Eddig a mai hír.

Ennek kapcsán összegyűjtöttem néhány címet. Ellátogathatunk Kairóba, az Egyiptomi Múzeumba, megismerkedhetünk az ókori Egyiptom kultúrájával, a mumifikálás módszereivel. Átfogó ismereteket nyújt az Akhet internet lap. Akinek ez sem elég bő, az böngésszen a Yahoo 122 tételes egyiptológiai listájában (angolul), vagy 26 címen a Dino Katalógusban (németül).

Egy keveset magyarul is sikerült: Egyiptom az Újbirodalomban, szembesülés a múlttal a mai Egyiptomban járva, két érdekes könyvrészlet. Hazai legújabb egyiptológia: Thot-hegyi ásatások, a nyáron kirobbant vita, egyiptológia a Hetekben - benne kis keretes cikk a "Vörös Győző ügy margójára". Úgy emlékszem, mintha végül az Akadémia Vörös mellett foglalt volna állást, de most nem találtam az erre vonatkozó hírt.

Néhány magyar nyelven is megjelent irodalmi alkotás és ismeretterjesztő könyv az ókori Egyiptomról:

98.12.29.

Volt idő, amikor hivatalos világképünkben a Szovjetunió kissé ;-) túlhangsúlyozott volt. Most alig hallani a cirill betűs vidékekről, általában akkor sem jót. Enyhítve az újra beköszöntött, csak most ellentétes irányú egyoldalúságot egyre többször ellátogatok ilyen weblapokra. Alább olyan reklámokat mutatok be, amelyek internetes szolgáltatásokat hirdetnek (amúgy innen származnak, Cirill Windows-1251 kódolással olvasd). Néhány szellemes, érdekes képet letöltöttem, és kis magyarázatot, fordítást adtam melléjük. A képek 468 x 60 képpontos animált gif-ek, terjedelmük 2-33 kB. Róluk nincs tovább út - hiszen most nem a hirdetés mögötti tartalom megtekintése a cél. Ha [jól tudsz oroszul | türelmetlen vagy | mindet egyszerre akarod megnézni], itt teheted!

98.12.30.

  
23:59:60 ma szökőmásodperc

Ha Londonban vagyunk, várjunk egy pillanatot a koccintással, éjfélkor még nem kezdődik el az 1999-es év! Nálunk ugyanez a más időzóna miatt éjjel egykor következik be. Az utolsó perc 61 másodperces lesz. Ez nem vicc, hanem egy szükséges kiigazítás a Föld lassuló tengelyforgása miatt. A Nap és a Hold gravitációja következtében az árapály jelensége fékezi a Földet, ami miatt egy-másfél év alatt összegyűlik egy másodpercnyi késés. Ezt félévek végén szokták "beilleszteni" az idő normál folyásába.

De hogyan is mérjük ma pontosan az időt? A csillagászati órák a Föld Nap körüli keringésének és tengelyforgásának megfelelően regisztrálják a csillagászati események bekövetkezését, míg a pontosabb atomórák gerjesztett atomok időben nagyon stabil rezgését számlálják. Földünk tengelyforgásának sebessége nem csak fokozatosan csökken, hanem az év folyamán sem állandó. Az évszakos ingadozásokat átlagolja ki az úgynevezett greenwichi középidő (Greenwich Mean Time, rövidítve GMT). Az ötvenes években fejlesztették ki az atomórát. 1967-től a másodperc az az idő lett, amely alatt a cézium-133 izotóp 9 192 631 770 rezgést végez. Ez az időegység vált a nemzetközi atomidő (International Atomic Time, TAI) alapjává. 1972-ben vezették be a koordinált világidő fogalmát (Co-ordinated Universal Time, UTC), ami az atomórák és a csillagászati órák alapján mért időket egyesíti olymódon, hogy az UTC-t mindig egy másodperccel kiigazítják, ha az a GMT-től 0,9 másodpercnél nagyobb mértékben eltérne. A szökőmásodperc tehát nem csak erre az évre jellemző különlegesség. 1972. óta már 21 alkalommal kellett az az időt emiatt módosítani.

Akarod látni, hogy jár a számítógéped órája az atomórához képest? Keress fel egy világhálós atomórát pl. az amerikai Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetnél. Itt egy Java program mutatja a pontos időt és a Te PC-den beállított időt (a pontos idő csak másodpercre pontos, mert az információ terjedése az inetrneten ugyancsak időbe telik). Az adott lapról letölthetők internetes óraszinkronizáló programok is.

Az időmérésről, benne az atomidőről és a szökőmásodpercről érdekes cikket írt Balázs Béla a Természet Világa folyóirat 1997. novemberi számába, Kronosz meghódított birodalma címmel. Lásd még az ABCNews, BBC, CNN mai híradásait.

98.12.31

Néhány BÚÉK erejéig ma is használtam ezt a jó kis lehetőséget. Így jutott eszembe, hogy írjak pár sort róla, hátha valaki még nem ismeri.

A Pannon GSM egyik szolgáltatása a Pannon Mobil Posta, amelynek havi díja 300 Ft. Ennek keretében lehet szöveges üzenetet küldeni az internetről a mobil telefonra és viszont. Ellenben ha a fogadó telefonra nincs ilyen előfizetés, üzenetünket hiába küldjük e-mailben a 3620xxxxxxx@sms.pgsm.hu címre, az jön vissza egy válaszlevélben, hogy "tárgy: Üzenet nem ment át / Message not sent", "3620xxxxxxx a szolgáltatásra nincs elöfizetve / service not provided" (ahol xxxxxxxxx a 9 jegyű telefonszám).

Sem a nyomtatott, sem az internetes szolgáltatási listák érdekes módon nem említik, hogy van megkerülő út, azaz egy ingyenesen működő alternatíva még a Mobil Postába be nem vont telefonokra is. Ez pedig a Dél-Afrikában honos Mobil Telephone Network, azaz az MTN külön erre a célra rendszeresített SMS lapja, illetve az általa történő üzenet továbbítás. Ha az MTN rendszer nincs leterhelve, a déli féltekét (sőt talán a világűrt is) oda-vissza megjárva alig három másodperc alatt megjön a mobilra a max. 144 karakterből álló szöveg. A szabványos 160 karakter helyett azért csak ennyi, mert a szöveghez egy rövid " (peace in 1999)" toldást ragaszt. Ezen túl számlálja, hogy hány üzenet ment ki egy meghatározott telefonra az adott napon, mert nem MTN előfizetőknek legfeljebb napi tízet küld ki.

A lehetőség nagyon sok más telefontársaság telefonjaira is működik, Westel 900-ra viszont nem. Az MTN általában azoknak küld, amelyek roaming megállapodásban vannak vele, és a küldést műszaki problémák nem akadályozzák, valamint a társaság nem kérte törlését a listából (a törlést általában akkor kérik, ha hasonló szolgáltatást maguk is indítanak). A lapon további internetes SMS küldő lapok címe is szerepel.

A Westel 900-ról annyit, hogy ők az Internet hozzáférési lehetőséget belépési- és havidíj mentesen nyújtják ügyfeleinek. A hírek szerint nekik is érdekes az üzletpolitikájuk, mert aki a belépéskor külön nem igényli, arra nem nagyon tukmálják rá. Meg kell állapodni az e-mail címben is, mert a 3630xxxxxxx alakú itt nem működik. Az Internet szolgáltatást igénybe vevők - hacsak ellenkezőjét nem kérik -  SMS formájában automatikusan értesítést (ún. notifikációt) kapnak, ha elektronikus levelük érkezik. Ez közli a feladó elektronikus levelezési címét és a levél "tárgy" rovatában szereplő szövegből annyi karaktert, amennyi még kifér. Az értesítés szövege: "Uj e-mail erkezett. Felado: <e-mail cím> Targy: ...". A szolgáltatás korlátozottan alkalmas arra is, hogy rövid szöveges üzenetet küldjenek vele mobilra az interneten keresztül. Ekkor az üzenetet a levél tárgy részébe kell írni, ügyelve arra, hogy ez beférjen a fenti szöveggel együtt a 160 karakterbe. Igazából csak 80-100 karakter fér be, és ugye, annál rosszabb a helyzet, minél hosszabb a feladó e-mail címe.

Egy Westel 900 előfizető írja: "Westel 900-ra is van pár internetes átjáró, ami még nincs letiltva. Néhány napja a Guruban is írtak egy magyar címet. Előbb-utóbb azonban ezeket is felfedezik (mivel egyre többen kezdik használni) és letiltják." Hm.

99.01.01.

További érdekességek: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | Vissza egy szinttel
(c) CsaTolna Egyesület 1999, CsA