Kíváncsi lettem, milyen lehet ez a Latin-Amerika közepébe zárt ország. Az AltaVizsla szinte csak a foci alapján, a HuDir pedig nem is ismeri. Egy okkal több, hogy búvárkodjunk. Az alábbi címek különféle nyelvű lapokról származnak (a-angol, f-francia, m-magyar, n-német, s-spanyol):

99.08.21.

Körpenwelten CD-ROM és von Hagens

Egy heidelbergi anatómus kórboncnok, Gunther von Hagens mintegy 20 éve próbálkozott először elhalt szervezetek szöveteinek új módszerrel való tartósításával. Mivel a szövetek víz- és zsírtartalmát műanyagokkal helyettesítette, a módszer a plasztináció nevet kapta. A módszert folyamatosan fejleszeti, mára több, mint 200 halott ember plasztinátumát készítette el. A sejtek és természetes szövetfelületek eredeti alakja mikroszkópikus nagyságrendig megmarad. A preparátumok szárazak, szagtalanok, rugalmasak.

"Legszebb műveivel" 1997 óta már három nagysikerű kiállítást ért meg. Az elsőt Japánban 2,5 millióan nézték meg. A másodikon Mannheimben 800 ezer ember járt. Itt az utolsó héten már éjjel-nappal nyitva tartottak, mert akkora volt az érdekődés. Bécsben idén április 30-tól július 31-ig tervezték a Körperwelten kiállítást, de augusztus végéig meg kellett hosszabbítani. A következő "Testvilágok" 1999. szeptember 14-től november 30-ig Baselben tekinthető meg.

Tudományos és közönségsiker az egyik oldalon, a közvélemény kisebbik részének felháborodása vagy fanyalgása a másikon. "Visszaidézi a középkori kínzókamrák és kivégzések iránti alantas érdeklődést! Embertelen! Kegyeletsértő! Pénzért mutogatja a hullákat!" - így az ellenzők. Az egyház is halottgyalázást emleget. "Az ember nem kiállítási tárgy" - mondja egy püspök. A tömeg pedig tódul, pontos ismeretekre és jóleső borzongásra vágyva. Mindkettőt megkapja. Kielégülhet természetes kíváncsisága a test belső világa, működése iránt, és érzelmileg is emlékezetes élményben részesül. Megrendítő, vagy felemelő látvány-e az előttünk könyökére támaszkodva heverő, bőr nélküli terhes fiatalasszony, kinek magzata is részben látható? Vagy egy futó alak, akinek izmait egyenként, legyezőként szétfejtve mutatják be? Asztalnál ülő és gondolkodó férfi, akinek az agyát semmi sem fedi? De a majdnem egész testeken kívül más is van. Funkcionális rendben részletesen bemutatják az összes szerv preparátumát (egészséges, beteg, orvosi beavatkozások utáni változatokban). Bécsben a 120 ATS körüli belépőért a vizuális élményen túl minden tárgyhoz sok nyelvű részletes írásos magyarázatot és audio ismertetést is adtak - akár magyarul is! A látogatók többsége nagyon pozitív tapasztalatokkal távozott. A közvéleménykutatás szerint 64%-ban nagyon tetszett, 30%-ban jónak, 5%-ban közepesnek, 1%-ban pedig gyengének minősítették. A nézők 17%-a gondolt arra, hogy felajánlja a maga szerveit, testét - erre is volt mód a kiállításon.

A csak fekete kalapban mutatkozó von Hagens írja a kiállítási prospektusban: "Adományozóinknak köszönhetjük, hogy testük rendelkezésre bocsájtásával, valós anatómiai preparátumok segítségével bővülhetnek szellemi és pszichikai benyomásaink. Emberek, akik még életükben úgy rendelkeztek, hogy halálukat követően hullájuk az orvosi képzést és a laikusok felvilágosítását szolgálja. Finoman preparálva, gondosan konzerválva és élethű testtartásban bemutatva a mulandó test tartós alakplasztinátummá változik - egy saját magát meghatározó új lét postmortem képviselője." Másik helyen: "Leonardo da Vinci és Andreas Vesalius, a reneszánsz kitűnő anatómiai művészei elsőként fedezték fel, hogy a test külső szépsége a belsejében található meglepően funkcionális szerkezeten alapul. Ezek egyedi szépségét nem tudják nekünk sem ábrák, sem modellek feltárni, hiszen az igazság forrása mindig az eredeti." Végül egy utolsó idézet ugyancsak tőle: "Nem feladata a plasztinátumoknak, hogy művészi benyomást keltsenek.vagy kizárólag szaktudományi ismereteket közvetítsenek. A kiállítás célja minden érdeklődő látogató felvilágosítása - és ez amúgyis az legfontosabb orvosi feladatok egyike." További linkek: Plasztinációs honlap, Heidelbergi Egyetem.

99.09.05.

A különleges épületeket általában valamilyen nagy eseményhez kapcsolódóan építik. Így világkiállításra készült például a brüsszeli Atomium, a párizsi Eiffel torony vagy olimpiára a müncheni Olimpiai Stadion. Greenwichben az ezredforduló adja a hivatkozást egy grandiózus építmény, a Millenium Dome számára. Azt mondják róla, hogy akár a kínai Nagy Fal, ez is látható a Holdról.

A hatalmas kupola a Temze kanyarulatában áll egy régi gázgyár helyén, a Canary Wharf modern városrésszel szemben, a londoni East-Enden. Majdnem átszeli a nullás délkör. Méretei lenyűgözőek. Átmérője 320 m (ebből kiszámítható, hogy 8 hektár területet fed le, és 1 km a kerülete, amit kb. 15 perc alatt lehet körbesétálni). Kétszer elférne benne a Wembley Stadion. 18 ezer emeletes busz tudna szorosan beállni. A héjat 12 db 100 m-es rácsszerkezetű oszlop tartja, összesen 70 km drótkötélen. A konstrukció sátornak is felfogható, de "ponyvája" időtálló és környezetbarát üvegszálas szövet, amelyet teflonalapú műanyaggal itattak át. Az építmény és ezen belül a mintegy 50 t teflon nem olcsó: 260 millió GBP. Így nem csoda, hogy nem csitulanak a politikusok vitái: egyesek fölösleges pénzkidobásnak tartják, mások a 2000. év beköszöntének méltó megünneplését látják benne. Ismerősek az épülethez, rendezvényhez kötődő huzavonák?

A "ponyva" olyan teherbíró, hogy emberek is sétálhatnának rajta. A teflonnak köszönhetően a piszok alig tapad meg, elég lesz 3-5 évenként lágy mosószerrel lemosni. Hasonló teflonos üvegszövetet már alkalmaztak az atlantai olimpiai kupolánál, a Csatorna alagút angol oldali vasútállomásán, vagy Mekkában a zarándokok falujának lefedéséhez.

Eseménykrónika: 97. január - építési engedély, június - alapkő, november - állnak az oszlopok, 1998 szeptember - kész a kupola. Magát a tetőzetet 14 hét alatt építették fel, daruk, csigák, sok drótkötél segítségével, 15 profi alpinista bevonásával. Persze nagyon sok munka volt még a belső építéssel, csatlakozó létesítményekkel, infrastruktúrával, közlekedéssel (autót csak a mozgássérültek használhatnak megközelítésére, ajánlott a vonat és hajó). Számtalan gazdasági, pézügyi aktus - finanszírozás, revízió, leváltás, átszervezés, szponzorgyűjtés, marketing - zajlott folyamatosan. Ünnepélyes megnyitó: 1999. utolsó napján éjfélkor. A kiállításokra 12 millió embert várnak. A jegyeket szeptembertől már árulják.

Lássuk az olvasni-nézni való címeket. Az ünnepségek honlapja, a Greenwich2000 mindenféle további információt ad a Millenium Dome-ról. Izgő-mozgó csoda lap a Dome2000flash (angolul). Tömör, tartalmas ismertetés van a Himija i Zsizny folyóirat on-line változatában (oroszul). A kupola élő BBC domecam segítségével az internetről bármikor megtekinthető.

99.09.10.

teleportálás

Fantasztikus írásokban, filmekben, számítógépes játékokban gyakran találkozunk a teleportálással. Ez azt jelenti, hogy egy tárgy vagy élőlény felbomlik pillanatnyi helyén és máshol előbukkan tökéletes másolatban. A részletekbe persze nemigen mennek bele. Annyit mégis lehet tudni, hogy az alapvető lépések: (1) az eredeti valamilyen "letapogatása", ami teljes információtartalmának kivonását eredményezi, (2) a kapott információ kellően gyors átvitele a másik helyre, (3) a másolat felépítése az ott fellelhető anyagból. Egy kicsit a faxolásra emlékeztet, de az inkább egy közelítő másolás és nem jár együtt az eredeti megsemmisülésével. Valószínűleg egy 3 dimenziós, minden részletre kiterjedő letapogatás aligha végezhető el "roncsolásmentesen", tehát nemigen maradhat fenn az eredeti. Ezért a teleportálás nem másolás, inkább különleges szállítás, egyfajta térbeli áthelyeződés.

Van ebben valami realitás, vagy csak jól hangzó mese az egész? A kutatóknak eleinte úgy tűnt, hogy nem érdemes vele komolyan foglalkozni, mert a kvantummechanika egyik alaptétele, a Heisenberg féle határozatlansági reláció gátolja a tökéletes letapogatást. Ugyanis minél pontosabb a letapogatás, annál inkább megzavarjuk vele magát a vizsgált objektumot. Már akkor elveszhetnek a tárgy tulajdonságai, amikor még nem sikerült kivonni a tökéletes másolat készítéséhez elegendő információt. 1993-ban egy 6 fős csoport - egyikük neve amúgy Richard Jozsa - az IBM-nél elméletileg kimutatta, hogy mégis van bizonyos lehetőség. Ezt kvantum teleportálásnak nevezték el (a tudósok eredetileg az információátvitel és -feldolgozás kvantumfizikai alapjait vizsgálták). Ezután mások kísérletezni kezdtek, és fotonokat tudtak is teleportálni. Ilyen kvantum-optikai kísérleteket folytak 1998-ig pl. a Caltech-en  és Innsbruckban. Különleges fényt osztanak ketté úgy, hogy egymás kvantummechanikai ikrei legyenek - az 1935-ben kimondott Einstein-Podolsky-Rosen paradoxonról ezt EPR nyaláboknak hívják (színkód a címképen). Az egyiket eljuttatják az adóhoz, a másikat a vevőhöz. Az adónál a kiinduló foton reagál az egyik nyalábbal - ez a mérés - és megsemmisül. A mérési eredményt szokványos módon elküldik a vevőnek és a másik EPR ikernyalábbal egyesítik, ekkor előáll az eredetivel azonos állapotú foton.

Samuel Braunstein durva becslést adott arra, hogy mekkora információátvitellel járna egy ember teleportálása. A Visible Human projektben az emberi test 3 dimenziós anatómiájának tárolásához 1 mm felbontással kb. 10 Gbyte kell (mintegy 15 CD-ROM). Finomítsuk a felbontást az atomi méretekig, eltekintve az atomok milyenségétől és mozgási sebességüktől! Ehhez már 10^32 bit kellne (az 1 számjegy után 32 nulla), amit a  legjobb üvegszálas kábelen is százmillió év alatt lehetne átküldeni, s ha CD-ROM-ra írnánk, egy 1000 km élhosszúságú kockát töltenének be a lemezek. Tehát még egyszerűbb átsétálni a célba teleportálás helyett...

Címek. 'teleportation' keresés eredménye. Cikkek - ABCnews, Sciences et Avenir. A Star Trek végnélküli tv sorozat (és egy vidám  ASCII mozi Spock és a kapitány átsugárzásáról). Mindezt időutazással is súlyosbítja a Csillagkapu. Lelkesedéssel, de ködösen ír a "teleportációról" a fantáziák, paratudomány és ismeretterjesztés közt kavargó Y-akták Magazin.

99.09.19.

Raisza Gorbacsova

Ma, hajnali háromkor Németországban, a Münsteri Egyetem onkológiai klinikáján 67 éves korában elhúnyt Raisza Maximovna Gorbacsova, az SZKP utolsó főtitkárának és a Szovjetunió első elnökének felesége. Hónapok óta leukémiában, közkeletűbb nevén vérrákban szenvedett. Szeptember 12. óta állapota jelentősen romlott, 16-án kritikusra fordult. Nem volt eszméleténél, újra kellett éleszteni, lélegeztető készülékre kapcsolni. Nem tudták végrehajtani azt a csontvelő átültetési műtétet sem, amelynek donorja saját testvére lett volna. Ludmilla Tyitorenko ezért utazott Ufából Münsterbe, az átültetendő csontvelőt már ki is operálták. Raisza mellett volt férje és Irina lánya (aki az orvostudományok kandidátusa). Kedden szállítják haza Moszkvába, a Novogyevicsi temetőben helyezik nyugalomra.

Raisza vasutas munkáscsaládban született az Altáji terület Rubcovszk nevű városában. Miután elvégezte a Moszkvai Lomonoszov Egyetem filozófia szakát és férjhez ment Gorbacsovhoz, annak szűkebb hazájába, a Sztavropoli területre költöztek. Itt éltek 23 évig, Raisza itt tanított helyi iskolákban és itt dolgozott kandidátusi disszertációján is (szociológiai témájú, a helyi kolhozparasztok életéről). 1976-ban költöztek Moszkvába, ahol Raisza egyetemi tanár lett, férje 1985-ös főtitkárrá választásáig. Ezt követően kiterjedt társadalmi tevékenységet folytatott, többek között a Kultúrális Alap alelnöke volt. Nagyon megviselte az a pár nap, amikor 1991-ben Moszvában a később elvetélt puccs zajlott, s férjével együtt őket a Fekete tengernél, a foroszi üdülőben őrizetben tartották. Az elszenvedett izgalmak és inzultus miatt egyik keze és fél arca lebénult, s az azt követő események sem tettek túl jót neki, két hónapig súlyos beteg volt. Később valamennyire felgyógyult. A sors szomorú ténye, hogy a "Világ hematológusai a gyerekekért" Egyesületnek tiszteletbeli vezetőjeként is működött, éppen egy olyan szervezetnek, amely a leukémia ellen küzdött.

Raisza felvilágosult modern nő volt, egyáltalán nem vonult a háttérbe, miután férje magas posztra került. Okos, öntudatos asszony, mindenkori társadalmi pozícójának megfelelő tartással. Jól öltözött, külföldön szimpátiát keltett viselkedésével. Olaszországban az "Év asszonyává" is választották. Ha lehet hinni a bulvársajtónak, egyedül a brit Margaret Thatcherrel - aki a nyugati világ számára "felfedezte" a még akkor feltörekvő Gorbacsovot - nem szívlelték kölcsönösen egymást. Úgy tűnt, hogy a Szovjetunióban, majd Oroszországban már kevésbé kedvelték (igen, az irigység ott is működött, és egy kicsit rá is vetült abból az árnyékból, amelyet a világbirodalom összeomlása, és a sorsok jelentős rosszabbodása váltott ki). Utolsó hónapjaiban viszont még megélte azt a néha túláradó szeretetet és aggodalmat is, amelyt sokan tápláltak irányában, értesülve súlyos betegségéről.

S most csupa orosz cím: Szimpátilapok, bejegyzések. Külön oldal állapotáról, életrajzzal, vengdégkönyvvel.Angol nyelvű életrajz.
Raisza Maximovna klubja. Levelező fórum. Egy nagyon emberi nekrológ.

99.09.20.
Kiegészítés
Képek a ravatalról, részvétlátogatók.
99.09.23..

További érdekességek: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65
Vissza egy szinttel
(c) CsaTolna Egyesület 1999, CsA