A népi építészet emlékei

A magyar falvak

Tolna megye XVIII.-XIX. századi népi építészetének, az úgy nevezett régi stílusnak szinte alig van fennmaradt emléke. Itt is általános lehetett a borona- vagy paticsfalú építkezés, amit a XIX. század során a fában egyre szegényebb vidéken teljesen kiszorított a jóval tartósabb vert fal és különösen a vályog. A régi stílusú parasztházak legszebb fennmaradt emléke a kapos-völgyi Szakályban látható falumúzeum épülete. Ez alapján sejthető, hogy Tolna megye nyugati felének népi építészete a szomszédos somogyi területekkel mutathatott szoros rokonságot.

A kivételesen sok régi épületet megőrzött Sárszentlőrincen eredeti állapotában tanulmányozhatunk még egy XIX. század elei jegyzői házat is, amelyen a klasszicizmus hatása a meghatározó. A ház alaprajzilag és homlokzatának kiképzésével, oszlopos-boltíves kiskapujával igyekszik kitűnni a környező parasztporták sorából. Főhomlokzatához L alakban kapcsolódik az oszlopos tornác. Ebben a házban jegyzősködött Hitting Lajos, akinek kosztos diákja volt Petőfi Sándor 1831-32-ben. A ház ma Petőfi emlékmúzeum. Mellette egy jellegzetes, hosszanti elrendezésű parasztházat látunk.


A leghíresebb tolnai néprajzi tájnak, a Sárköznek a népi építészetével külön foglalkozunk.

Az emlékanyag különleges részét képezik a pincék, présházak. Szakcson és Felsőnyéken még régi,  XIX. századi nádfedeles pincék is fennmaradtak. Néhány  magyar faluban is látunk többé-kevésbé összefüggő pincesort is. Ezek sorából is kiemelkedik a Sióagárd melletti Leányvár. A szekszárdi pincékről, présházakról is külön szólunk, bár ezek gyakran meghaladják a népi építészet igényeit és színvonalát.


Leányvári pincék

 
A német falvak

Különlegesnek számított a németek építkezése, akik az anyaföldről hozták a "Fachwerk"-es építkezési módot. A Fachwerk lényege az, hogy az épület falának vázát faszerkezetből készítik, majd a gerendák közét kitöltik téglával, nálunk vályoggal. XIX. századtól azonban minden jel szerint elkezdődik a faszerkezet látványának eltüntetése, besározása. Ez már valószínűleg a magyar környezetnek volt a hatása. A XIX. század derekától -talán az egyre jelentősebb fahiány miatt- a németek teljesen felhagynak a Fachwerk technológiájával és kialakítják a jellegzetes hosszú "gangos" fatornácos házaikat, és a mezőgazdasági vidékeken az udvar végén keresztben vagy hosszában álló hatalmas téglából készült csűrökkel. Újabban a helyreállítások alkalmával egyre több gazda veszi észre a Fachwerk szépségét, és ezért újra előtűnnek a Völgységben is ezek a szép épületek.

Fachwerkes ház Zsibrikben

  
Romos Fachwerkes ház Varsádon és egy melléképület Mucsiból


Fachwerkes ház Závodról

A XIX. századtól kezdve a nemesi-polgári építészet stílusa egyre erősebben éreztette faluhelyeken is a hatását. A században, és különösen annak végén bekövetkező mezőgazdasági fellendülés hatására a parasztság vezető rétegei határozott polgári attitűdöket vettek fel. Ez az épületetek külső megjelenésén is megmutatkozott. A németek polgárosodó jellegű építészetének sok emléke maradt fenn. Nagyszékelyt külön is bemutatjuk.


Kismányoki ház a XX. sz. legelejéről és egy cikói ház homlokzatának részlete a két világháború közti időszakból

Az 1945-öt követő időszakban sok falu sorvadásnak indult. Ennek az lett a következménye, hogy sok településen a külső megjelenést illetően szinte konzerválódtak a XX. század közepi állapotok. (Kalaznó, Murga, Mucsi stb.) Ezekben a falvakban sok az elhagyott ház is. Szerencsésebb a helyzete azoknak a falvaknak, ahol sok ingatlant a városiak üdülőnek vásároltak meg. (pl.Ladomány)


Présházak a györkönyi pincesorbanPrésházak a györkönyi pincesorban

Megyénkben is sok helyen látunk pincefalvakat, bár ezek a györkönyi kivételével nem olyan összefüggőek és nagyok,  mint a Villány környékiek, vagy a hajósi. A györkönyi pincesor egyszerű nádfedeles, és a jellegzetes "sváb" téglafalú pincéi közt is találunk határozottan polgári ízlést tükröző, impozáns megjelenésre törekvő présházat is, ami mutatja, hogy a nemesi-polgári ízlés a XIX. század második felétől valóban széles körben elterjedt.
További német emlékek egy külön oldalon láthatók.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal