Az Árpád-kor templomai

 

A középkor elején a kulturális központok a kolostorok voltak. Ezért a megye emlékeinek ismertetését is ezekkel kezdjük.
A korai bencés kolostorok rangsorát Pannonhalma vezette, rajta kívül Tihany, Pécsvárad, Szekszárd és Somogyvár apátsága számított a gazdag dunántúli bencés apátságok közé. A cisztercita rend dunántúli kolostorai közül a cikádori és a szentgotthárdi volt országos jelentőségű. Ezek mind királyi alapítású, nagyhatalmú és befolyásos kolostorok voltak.
A "második vonalba" került megyénk bencés kolostorai közül a bátai apátság, mely gazdagnak volt mondható, de birtoknagysága nem közelítette meg a leggazdagabb öt kolostort. A harmadik kategóriába tartoztak a főként főúri alapítású, gyakran csak néhány falunyi javadalommal rendelkező kolostorok. Ezen bencés kolostorok korai példái közé sorolható megyénk emlékei közül a madocsai, ami országosan is a legkorábbi nemzetségi kolostorok közé tartozott.
Ennél kisebb rangú lehetett a földvári és az iváni bencés kolostor, valamint a Mágocsi család mágocsi Szt. Péter tiszteletére alapított bencés kolostora. (Ma már Baranya területére esik). A megye másik cisztercita kolostora, az ábrahámi, szintén nemesi alapítású volt, de mára sajnos teljesen elenyészett. Egyetlen emléke egy 1947-ben a területéről előkerült XII. századi aranyozott bronz feszület, ami egy körmeneti kereszt része volt. A kereszt ma a Nemzeti Múzeumban van.
Talán Szekszárdnak volt filiája a garábi (grábóci) kolstor is, de lehet, hogy bazilita (azaz ortodox, keleti kersztény) volt kezdettől fogva. Az említett kolostorok mellett még megemlíthető az elenyészett kolostorok közül, az Aporok apari (apori) ágostonos kanonokrendi prépostsága, a Koromszóiak koromszói kolostora (mai megyei határon kívül fekszik, Máza határában), a kocsolai nemesek tőli monostora, és a bizonytalan hitelességűek közül a fehérvári johanniták gyánti és varasdi kolostora (Ez utóbbi Bonyhádvarasd mellett feltételezhető). Talán főúri magántemplom, vagy johannita alapítású volt a széplaki templom. A románkori falusi templomokat a nagyszékelyi templom és az eszterpusztai rom képviseli.Földvár Madocsa APAR ELENYÉSZETT KOLOSTOROK ELENYÉSZETT KOLOSTOROK ELENYÉSZETT KOLOSTOROK ELENYÉSZETT KOLOSTOROK ELENYÉSZETT KOLOSTOROK sZEKSZÁRD SZÉPLAK GRÁBÓC BÁTASZÉK BÁTA

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal