A középkor második fele
(A gótikus stílus kora)Térkép
Kattintson a feliratokra, ha a térkép alapján akar választani!

Az Árpád-ház kihalását követő időszakban a kolostoralapítás súlypontja a monasztikus rendektől a koldulórendek felé tolódik el, ezek pedig alapvetően a városokban telepedtek le. Tolna megyére -az ország sok megyéjéhez hasonlóan- a jelentős, "szabad királyi" jogállású város hiánya a jellemző. A XV. század végének mezővárosiasodási hulláma ugyan megyénket is elérte, de ez sem tudta ellensúlyozni egy jelentős város hiányát. A koldulórendek így szintén a főúri családok pártfogásának köszönhették csak megtelepedésüket. Az ilyen új kolostoralapítások közül is kiemelkedik a Ozorai Pipo ozorai ferences kolostora, valamint a Paksyak paksi ferences kolostora. Ezek mellett a Bodók györgyi Szt. Gergely plébániája melletti ferences kolostorról és a máréi váruradalomhoz tartozó Boldogságos Szűzről elnevezett kolostoráról van tudomásunk. (Ma utóbbi kettő Baranya területére esik, eddig még feltáratlanok.) A domonkosok megtelepedéséről Simontornyáról vannak adataink. A birtok gazdája, Buzlay Mózes 1518-ban végrendelkezik a rend már épülőfélben lévő kolostorának javára. A török időkben ez a kolostor is nyomtalanul eltűnt. Tudjuk azt is, hogy egy rövid ideig a madocsai apátság is a rend alá tartozott. A pálos remeték megyei megtelepedése körül sok a bizonytalanság.
A kolostorok mellett ebben az időszakban jelennek meg nagyobb számban a jelentős plébániatemplomok is. A megye területét a pécsi egyházmegyén belül két esperességre osztották fel, a Kapostól nyugatra volt a regölyi esperesség, keletre a tolnai. Külön meg kell említenünk a XV. századi mezővárosi fejlődés következményeit is. 1400 előtt mindössze egy mezővárosról tudunk a megyében. (Simontornya 1377.) Mátyás uralkodásáig a számuk tízzel bővül, majd Mátyás és a Jagellók alatt további 12-vel. A 23 mezőváros közül csak néhánynak ismerjük középkori plébániatemplomát.
Ozorán (1426-ban kapott mezővárosi kiváltságot Pipótól) a mai barokk rk. templom helyén állott a plébániatemplom, ma nem láthatók középkori részletei. Szakcsnak (első említése mezővárosként: 1453) is jelentős méretű gótikus temploma volt. 4 méter magas gótikus ablakainak maradványait a déli oldalon a 1965-ben találták meg. Nádasd (első említése mezővárosként: 1465, ma Mecseknádasd) román korig visszanyúló, háromhajós, szintén jelentős templomát a hetvenes évek végén ásták ki. Impozáns romjai a Schlossbergnek nevezett dombon láthatók. A templomot, védelmi célokat is szolgáló fal kerítette, különálló őrtoronnyal, éppen úgy, mint a méreteiben sokkal szerényebb, de csaknem éppen fennmaradt másik mecseknádasdi középkori templomot, a Szt. István kápolnát. A települést már a XV. század vége felé többször említik Baranyához tartozónak, ma is oda tartozik.

Mecseknádasd Mecskádasd-Lantos Miklós képeslapja
Mecseknádasd, Szent István-kápolna és a schlossbergi rom
(Az utóbbi fotó Lantos Miklós képeslapja alapján)


Szil (1483, ma Somogyszil, Somogy megye, balra) rk. templomán is a hetvenes évek végén egy renoválás alatt találták meg a barokk időkben elfalazott későgótikus ablakokat, így igazolódott az, hogy a nagyméretű templom minden részlete középkori eredetű.
Ete középkori templomának alapjait 1996-97-ben régészeti ásatás hozta felszínre csakúgy, mint Báta plébániatemplomát. Tolna mezővárosának középkori templomából állítólag csak egy harang maradt meg, ma ez a bogyiszlói református templomban található, egyébként még a helyét sem tudjuk. Sejtjük, hogy a szekszárdi plébániatemplom a mai Munkácsy utca elején lehetett.
Néhány egyéb, mezővárosként soha nem említett falu templomának is jelentős gótikus maradványait ismerjük. A somolyi toronyromhoz nagy templomtest kapcsolódott. Az iregszemcsei Kálvária-kápolna egy gótikus templom szentélyének maradványa.  Koppány (ma Törökkoppány, Somogy megye, a jobboldali képen) templomának szentélyében nem csak a mérműves gótikus ablakok maradtak fenn, hanem a szentély későgótikus hálóboltozata is. Támpillérek sora jelzi középkori eredetét a szakályi a felsőnyéki, apari templomnak, és az impozáns méretű decsinek is. Az egyszerű falusi templomokat a románkori eredetű eszteri rom és a gótikus elemekkel rendelkező nagyszékelyi templom képviseli.
Az utóbbi időkben főként K.Németh András és Ódor János Gábor régészeti vizsgálódásaik jóvoltából nagymértékben megszaporodtak ismereteink a románkori erdetű gótikusan átépített templomokról.Ezek övid összefoglalását a somolyi templomnál adjuk.


Végezetül a Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából egy ismeretlen eredetű XV. századi Krisztus fejet (?) mutatunk be, mint a megye igen kevés gótikus szobrászati emlékének legszebbikét.

A fennmaradt középkori falképek tekintetében még rosszabb a helyzet. A mecseknádasdi Szt. István kápolnát (lent) nem számítva a középkori Tolna megye területéről egyetlen egy falképet sem ismerünk. 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal