Tanulmányok a megye történetéből

Minden fejezetünk elején olvasható egy-két bevezető gondolat, az emlékek ismertetésénél is sok a történeti, kultúrtörténeti adalék.
Ezen az oldalon néhány olyan tanulmány címe található, amelyek nem szorosan kapcsolódnak a bemutatott emlékekhez. Ezek a következők:


K.Németh András és Ódor János Gábor: Apor és Től


Elblinger Ferenc kisebb cikkei:

Elenyészett kolostorok

Pálosok a középkori Tolna megyében

 A várépítészet története a megyénkben

A birtokos famíliák a középkorban

 A tolnai protestáns iskola rövid története

A XVIII-XIX. századi művészet társadalmi - történelmi háttere

A XVIII-XIX. század etnikai viszonyainak rövid áttekintése

 

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal