Középkori és római emlékek Tolna megyében

Tolnát régebben nem sorolták a római emlékekben dúskáló megyék közé. Ez a megítélés azonban remélhetőleg hamarosan meg fog változni. Az alsóhetényi, majd a közelmúlt bölcskei és kömlődi ásatásai már jelentősen felértékelték Tolnát. Iova megtalálásával pedig megyénk egy csapásra a legígéretesebb területek közé lépett elő.
Megyénk középkori emlékanyaga is szegényesnek tűnik. Pedig a mainál nagyobb területű Tolna megye a középkorban az ország gazdagabb megyéi közé tartozott. A XV. század végén az adóelszámolások nagyságát tekintve negyedik, és 20 fő/km2-nél is nagyobb népsűrűségével a harmadik volt a megyék rangsorában. A megye fejlettségéhez talán az is hozzájárult, hogy magas volt az egyházi birtokok aránya, (Engel Pál szerint mintegy 40%) és nem volt olyan család, akinek nyomasztó biroktúlsúlya bénítóan hatott volna a megye fejlődésére.XV. század végére sok mezővárosa is lett a megyének, különösen a fejlettebb, Duna-menti területeken. A török hódoltság második felében azonban a középkori gazdagságnak csaknem minden látható jele elenyészik. A XVII: század legvégén Tolna Baranyával és Somoggyal szemben is határpert vesztett, így területe is sokat csonkult. (A XV. század végén mintegy 4500 km2 volt, ma 2584 km2) A megye szinte elnéptelenedett, minden temploma romba dőlt. Ma már csak néhány faragvány, rom és későbbi templomba beépített épületmaradvány idézi fel a múltat.

Fejezeteink:
Római emlékek
Római
Románkori emlékek
Román
Gótikus emlékek
Gót
Várak
Várak
 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal