Báta

BátaA Szt. László által 1093-ban alapított és Szt. Mihálynak szentelt középkori apátságból ma csak néhány maradványt ismerünk. Ezek is mind 15.századiak, tehát gótikus jellegűek. Az apátság feltételezett helyére Lechner Lipót tervei szerint 1938-ban a képen látható templomot építették. Ezt megelőzően Csalog József kisebb ásatásokat végzett és elkészült a középkori apátság monográfiája. Tudjuk, hogy előtte már Kammerer és Wosinsky is kisebb, de nem publikált ásatást végzett a helyszínen. Csalog ásatásai tisztázták a templom viszonylag szerény, egyhajós, sokszögzáródású alaprajzát. Csalog legérdekesebb lelete egy faragott kőlap töredéke volt, ami valószínűleg mézeskalács öntöformául szolgált. Ezen Krisztus szenvedéseink eszközeit ismerhetjük fel. (A lelet a II.világháború alatt eltünt.)

Báta A régészeti leleteket Dercsényi Dezső értékelte művészettörténeti szempontból. A templomot 15. századinak vélte, késő gótikus átépítéssel. Mivel románkori régészeti leletet nem találtak, ezért feltételezte, hogy a Szt. László alapította apátság és a feltárt templom nem azonos. A templom közelében talált Árpád-kori sírok ma mégis inkább azt a vélekedést támasztják alá, hogy ezen a helyen kell keresnünk az apátság helyét.

A XV. századi templom őrizte a híres Szent Vér ereklyét. Ez az ereklye Bátát a középkor vége felé hazánk egyik legfontosabb zarándokhelyévé tette. IV. Jenő pápa 1434-ben hivatalosan is engedélyezte a búcsút. A Hunyadiak korában és a Mohács előtti időszakban virágkorát élte, bár a siklósi Perényiek az ereklye elrablásával komoly zavarokat okoztak. Ezután a törökök 1526-ban és 1529-ben feldúlták, de a kolostorba még ezek után is visszatért az élet. 1539-ben egy török rajtaütés azonban már tragikus hirtelenséggel vetett véget az apátság középkori történetének. 1743-ban még tekintélyes romokat említ egy vizitáció, de ekkor már a falu hordja el az építkezésekhez a köveket, részben az új templomhoz. Csalog az ásatásai során azt tapasztalta, hogy helyenként még az alapok is hiányoztak.

Az apátsági templomtól lejjebb az alszegi részen állt a falu, és a később (1453-tól) mezővárosnak és Bátatőnek is nevezett település Szt. Margitnak szentelt plébániatemploma. Ez is egy igen jelentős templom lehetett, talán nagyobb is, mint az apátsági. Az 1800-as évek elején még kéttornyú romjai álltak. Az uradalom a még álló falakat 1801-ben lebontatta és a rév épületeihez és a hajdúház építkezéseihez elhordatta. Ma szerény falcsonkok utalnak egykori helyére. Régészeti feltárása az elmúlt években megtörtént. Tisztázódott, hogy a templom XII.-XIII. századi eredetű.

A bátai emlékek sorából kiemelkedik Pál, bátai apát egyszerű sírköve, amit egy bátai lakóház pincéjében talált meg Rómer Flóris 1869-ben, onnan később a megyei múzeumba került. (Ma az alagsori pincekiállításon látható, külön engedéllyel.)
A kőlap 182 cm hosszú, 65 cm széles és 21, 5 cm vastag, anyaga homokkő. Egyetlen dísze a széleken két vésett vájat között körbefutó 5 cm magas felírat. A felirat betűtípusa a gótikus maiuscula.(Nyomtatott nagybetű) Ez a Dunántúlon a 14.század első harmadában jelentkezett és a század végéig volt divatban.
A felirata Várady Zoltán olvasatában a következő:
+ANNO• DOMINI• M/CCC• LXX• •VII• ORBI(I)T• V(ENERABILIS) • D(OMI)N(V)S•PAVLV[S]) •DE•FERIA•QVINTA•ANTE•DO[ M(INICAM) •R]EMINISCERE

Báta""
Pál, bátai apát sírköve (Fotó: WMMMÉK XXI.)

Magyar fordításban:" Az Úr 1377.esztendejében elhunyt a tisztelendő bátai Pál úr a Reminiscere vasárnap előtti csütörtökön." A Reminiscere a nagyböjt második vasárnapját jelentette. Eszerint Pál február 19-én hunyt el.

Lővei és Varga szerint készülésének idején már ritkaságnak számított a pusztán feliratokkal díszített sírkő. Az 1350-es évektől terjed a Dunántúlon a minuscula (kisbetűs) írásmód ,e tekintetben is elmaradt korának divatjától.

Báta A Wosinsky Múzeum alagsori pincemúzeuma ez mellet egy másik sírkőtöredék két darabját is őrzi, ami feltételezhetően szintén Bátáról származik. Ezek egy 14-15.század fordulója táján vörös márványból készült, szintén csak felirattal díszített fedőlap töredékei. Betűtípusa a gótikus minuscula (kisbetű).
A sírkőtöredékek mellett még néhány egyéb kőlelet is előkerült Bátáról. A már említett Csalog-féle ásatás bordatöredékeket és apróbb leletek hozott a felszínre. Újabban a volt városháza egykori épületének bontásából kerültek elő kövek, amik valamelyik bátai középkori templomból származnak. Ezek ma a Szent Vér templom bejárata mellett fekszenek. A felvételen is jól látható egy kapukeret bordázatának íves töredéke.Báta
Az egykori városháza bontásából előkerült kövek


Báta

Az egykori városháza bontásából előkerült kőemlékek sorából is kiemelkedik egy kelyhet ábrázoló 22 x 25  x 7 cm-es szürke homokkő töredék. Az ezen lévő ábrázolást Sümegi József -a leletek megmentője-a középkori Szent Vér kultusszal hozta összefüggésbe.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal