Bátaszék (Cikádor)

cikádor A cisztercita rend első hazai kolostora a II. Géza által alapított Cikádori(1142). A királytól kapott javadalmai révén országos jelentőségű volt a kolostor, ahová az osztrák Heiligenkreuzból érkeztek szerzetesek. Az új templom hűen követte az anyakolostor ciszterci hagyományoknak megfelelő alaprajzát és építészeti jellegét, bár az anyakolostortól eltérően falait téglából és nem kőből húzták fel.
A ciszterciták különösen kedvelték az Isten háta mögötti, vad természeti környezetet, amit aztán szorgos munkával átalakíthattak. Ebből a szempontból a Duna és a Sárvíz mocsarai közt elterülő Cikádor megfelelő helyszínnek bizonyult. Ugyanakkor a vidék nem volt lakatlan, régészeti bizonyítékok is vannak arra, hogy Cikádor már a ciszterciták előtt is lakott hely volt. Mindenesetre nagyon valószínű, hogy a ciszterciták kezdték meg a vidék lecsapolását. Ezt a munkát azonban a tatárjárás megakasztotta, majd a hódoltság alatt a táj teljesen visszavadult a ciszterciták elötti szintre. A kolostor gazdasági jelentőségét mutatja, hogy pápa és a IV. lateráni zsinat is foglalkozott a cikádori ciszterciek szőlőfelvásárlásával és borügyleteivel

cikádor cikádor A templom a rendi szokásoknak megfelelően egyenes szentélyzáródású volt, széles kereszthajóval. A háromhajós templomtest hossza csaknem elérte a 60m -t. Ezzel nemcsak Tolna megye legnagyobb temploma volt, de az országban is a legelsők közé tartozott. (Összehasonlításul, majdnem elérte a pécsi székesegyház hosszát.) Padlózata figurális díszítésű téglákat is tartalmazott, a régészek unikornist és szarvast ábrázolókat találtak.
A tatárjárás során az apátság elpusztult, ezt követően nehezen indult meg újra az élet. Egy ideiglenes felújítás után, csak 1347 körül kezdték meg az apátság tényleges újjáépítését. Ekkor azonban már messze nem érte el az alapításkori méreteit, és az apátság soha többé nem nyerte vissza régi fényét. Ennek ellenére még a XIV. században is jelentős vagyonnal rendelkezett. Végleges hanyatlásnak 1420-tól indult, amikor a Délvidékről menekülő bencésekkel telt meg a kolostor, és élére bencés apát került. 1475-től már mint a bátai apátság tulajdonát említik. A Cikádor elnevezést is teljesen felváltotta a mai. A török veszély közeledtével az apátságot átépítették, erődítmény jelleget adva neki. A török többször feldúlta, de Evlia Cselebi, török utazó a XVII. században a Szulejmán dzsámivá átalakított keresztény templomot még nagyon szépnek láttja. Ebből a korból származik az a török kézmosó medence, amely a Szűz Mária kápolnából került vissza a mai római katolikus templom bejárati előcsarnokában lévő kőtárba. A kis kőtárban emellett még néhány más középkori követ is láthatunk. A templomkertben létesített emlékmű építésekor került elő egy mészkőtömb festésnyomokkal, ami feltételezhetően a kapu része volt. Egy másik mészkőtömbön durván megmunkált szalagfonatos díszítés nyomait láthatjuk.
cokádor Az apátság történetét elsőként Békefi Remig írta meg. Ő tisztázta azt is, hogy az apátság a mai Bátaszék helyén feküdt. Valter Ilona 1994-96-ban a mai római katolikus templom környékén ásatásokat végzett, megtalálta az eredeti apátsági templom alapjait, tisztázta alaprajzát és fellelte az apátságnál korábbi Szék falu temetőjét is. Az apátság történetét Sümegi József dolgozta fel. 2001. augusztus 20-án pedig átadták a konzervált romokat is.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal