Decs

A gótikus eredetű decsi református templom Tolna megye egyik legszebb középkori emléke. Bár gótikus szentélyboltozata beszakadt (a hajó valószínűleg sosem volt boltozva), ablakai ma már mérmű nélküliek és tornya jóval későbbi, mégis e templom alapján alkothatunk képet arról, miként nézhettek ki a késő középkori templomaink.

Decs templomára vonatkozó első ismert adat 1402-ből való. Ekkor IX. Bonifác pápa engedélyt adott a váci prépostnak, hogy Decs nevű birtokán a régi fatemplom helyére kőtemplomot építsen. Ennek a pápai levélnek az előzménye a decsi hívek és a korábbi zálogbirtokos, a szekszárdi apátság közti konfliktus volt, aminek megoldását a pápától várták. A templom 1403-ban már állt, sőt önálló plébániává is szervezték, mert ekkor az őcsényi plébános a pápánál nehezményezte, hogy Decs és öt másik közeli falu kivonta magát az őcsényi plébánia alól. A mai késő gótikus templom arányaival későbbi időkből származik, de az északi falban előkerült korábbi maradványok (ajtókeret, tabernaculum) ebből az építési periódusból eredeztethetők. A késő gótikus átépítés idejére a bejárat feletti felirattöredék utalhat, amely a rövidítések feloldása után így hangzik:

"AN(N)O D(OMI)NI M(ILLESIMO): QINGEN(TESIMO) DECI(M)O SEXTO, T(EMPO)RE ORBITUS REGIS VLADISLAI / POST SEDICIONEM ET DISTURBIU(M) CRUCIFERORU(M) TERCIO AN(N)O"

Decs-felirat
A decsi református templom felirata

(Az Úr 1516. esztendejében, Ulászló király halálának idejében, a keresztesek lázadása és pártütése utáni harmadik esztendőben…) A feliratos kő jelenleg másodlagos helyen, a bejárat felett van. Várady Zoltán feltételezése szerint eredetileg a szentélyben lehetett.

Mindenképpen mély nyomokat hagyhatott a keresztények lázadása a feliratozóban, ha még évek múlva is megemlékezik róla. Arra vonatkozóan, hogy milyen szerepe lehetett a lázadásban a decsieknek, nincs adatunk, de a Sárköz vidéke mindenképpen érintve volt, a Dunántúli területek közül egyedüliként. Azt tudjuk, hogy a kalocsai táborból május elején a sárközi származású Nagy Antal vezetésével a felkelők egy csapata a Baja, Báta, Tolna útvonalon haladt. Hiába szimpatizáltak a tolnaiak velük, a várost mégis feldúlták. Ezt követően Anyavár ellen vonultak. A várat Bodó Ferenc védte, akinek megsegítésére Hédervári Ferenc sietett Ozoráról. Végül egyezség jött létre, a lázadó keresztesek szabad elvonulás ellenében fegyvereiket leadták. Tolna város feldúlásának azonban még hosszú évekre kiható következményei lettek. A felkeléshez lázadókat adó falvak és városok magas kártérítési összeget voltak kénytelenek fizetni a tolnaiaknak. Az ügy csak 1519-ben zárult, tehát 1516-ban is még nagyon eleven lehetett az emléke. A tolnaiak által kártérítésre ítélt települések közt Decs nem szerepelt, Tolna megyét csak Báta képviselte, a többi település bácskai volt. A felirat a lázadást "pártütésnek" minősíti, tehát elítélő jellegű.

Az epigráfiai elemzés főbb megállapításait Várady Zoltán alapján közöljük: A felirat mészkőbe készült és azt fekete festékkel töltötték ki. Betűtípusa a reneszánsz capitalis, annak egy provinciális változata. Helyenként bizonyos betűk még a gótikus írásmódot idézik fel, a betűk sora egyenetlen, hol balra, hol jobbra dőlnek, gyakori egymásra vésésük és még félrevésés is előfordul. Mindezek jelzik egy korabeli tolnai település szellemi igényeit és színvonalát: Az új igényeknek és divatoknak megfelelő humanista betűtípust alkalmaznak, de annak egy rusztikus provinciális változata "sikerül" csak.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal