A Dőry-uradalom

A Zomba és Tevel körül elterülő jelentős uradalmat Monaszterly István, a rác csapatok generálisa kapta a XVII. század legvégén hadi érdemeiért. Mivel a fegyverváltságot nem tudta megfizetni, ezért ügyeinek intézésére megbízta Dőry Lászlót, aki Bécsben a Magyar Királyi Kancellári Hivatalnál és a Haditanácsnál volt ágens. Mivel a fegyverváltságot Dőry kifizette Monaszterly helyett, ezért a birtok felét ő kapta meg, majd Moneszterly özvegyétől az egész birtoktestet megvette. A Dőryek a megye életében meghatározó szerepet játszottak, mindvégig a konzervatív oldalon. Kiemelkedő tagjai közül elsőként Dőry Ádámot kell megemlíteni (†1799), aki a zombai templom kegyura, valamint országgyűlési követ, ispán és királyi tanácsos volt. Dőry József a XIX. század elején a vármegye főbírája volt, Dőry Gábor pedig a Bach-korszak kormánybiztosa.

Paradicsompuszta

Az uradalomnak a két legjelentősebb települése Tevel és Zomba volt. Tevelre Dőry már 1712-ben letelepítette a németek első csoportját. Tevelen egy jelentősebb kastély is állt, de ez a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett és lebontották. A Dőry család legtöbb emléke ma Zomba környékén található. Az emlékek közül kiemelkedik a paradicsompusztai uradalom, amit Dőry Ádám alapított Zomba határában. A kastélyt Dőry Lajos idején, a XIX. század második felében átépítették. Jelenleg gyermekotthon.


Zomba

A XIX. századi birtokdarabolódásnak megfelelően a család újabb ágai egyre másra építették kastélyaikat. A XIX. század közepéről származik a Spitzer - kastélyként emlegetett zombai kastély, ami a II. világháború előtt tüdőbeteg apácáknak is otthonul szolgált.


A XIX. század elején jelentek meg Zombán a Wimmpassingerek, akik benősültek a Dőry családba. A bonyhádi uradalomból is részt szereztek maguknak és a város főterén emeletes házuk is állt .Zomba szélén kis kúriát építettek, ami jelenleg külföldi tulajdonban van. Előtte kis kápolna áll.


Szentgál

A szentgáli kastély is valószínűleg barokk eredetű, de mai formái a XIX. század végi átalakításokat idézik. Történetéről keveset tudunk, 1945 előtt az utolsó tulajdonosai a Komlósiak voltak. A szépen felújított kastély ma az Aliscavin tulajdonában van. Jelenleg szállodaként üzemel, főként a borturizmus szolgálatában. Sok képet látunk a kastélyról az Aliscavin honlapján is.


Kisdorog

A kisebb kastélyok sorából a kisdorogit mutatjuk be, Romantikus díszítései a XIX. század második felét idézik, de korábbi épület lehet. A kastély ma elhanyagolt és gazdátlan, de tervek készülnek megmentésére.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal