Elenyészett kolostorok

Ábrahám (Ábrány)

A tüskei korpusz
(A felvétel Szőke Sándor könyvéből)

A megye második cisztercita kolostorát a Dáró nembeli Moys (Majos) tárnokmester alapította 1263-ban, Ábrahámban. Az elpusztult apátság pontos helyét Szőke Sándor ismerteti nemrégiben megjelent Dombóvár-monográfiájában. Ezek szerint a város északi területén fekvő Tüskepusztán, a mai Vörössugár utcában állt a kolostor. Anyakolostora a pilisi volt, ahonnan 1270-ben érkeztek a szerzetesek Ábrahámba. A középkorban a cisztercita rendnek ez volt az utolsó sikeres kolostoralapítása. A megye egyik legjelentősebb egyházi intézménye volt, sokszor említették oklevelekben is. Egy 1713-as leírás nagy ajtót és "kerék ablakot" is említ a kolostor romjainak a láttán. Ezek nyilván gótikus rózsaablakok lehettek. A cisztercita épületeknél gyakori volt a nyugati bejárat feletti rózsaablak. (Ilyen van például a hasonló korból fennmaradt Bélhámorkúti apátságon is.) Egy 1734-es térképvázlat is még jelentős romokat ábrázol. Tudjuk, hogy Tüskén épült fel az Esterházyak uradalmi központja, ennek épületeibe építik be az apátság megmaradt köveit. Az apátság kincseiből egy 11.-12. századinak vélt aranyozott bronz körmeneti kereszt került elő 1947-ben. A 15 cm magas szobor ma Magyar Nemzeti Múzeum tulajdona.


Től
Pataki József kis Tolna megyei útikönyve szerint Kocsola (középkori neve Kecsele) határában a falutól kb. 6 km-re keletre, a Gyulaji - erdőben, a Sági-patak forrásánál állt az ágostonrendiek prépostsága. Pataki ezen a helyen még romokat is említ. IV.Kelemen pápa 1268-as bullájából értesülünk az alapításáról. A pápai tizedjegyzék szerint 1333-ban a perjele a harmadik legnagyobb adót fizeti a megye nyugati részén. Szórványosan említik középkori oklevelekben, még a török megszállás előtt készült 1542-es adóösszeírás is. Valószínűleg ekkora már a szerzetesek elhagyták a kolostort, hiszen a prépost javadalmait másnak utalják ki. A kolostor történetével, lokalizációjával legutóbb K. Németh András és Ódor János foglalkozott, tudományos igényű cikkükben.

Apar(Apor)
Az apori ágostonos kolostor a mai Pálfa közelében feküdt. Történetét szintén K. Németh András és Ódor János dolgozta fel említett cikkében.


Gyánt

Az egykori Gyánt a mai Pincehely közelében feküdt. 1193-ban a fehérvári johanniták kapták meg a települést. Pataki szerint 1238-ban már rendházát is említik. A gyánti rendház meglétét más források is megerősítik, de a XV. századtól már csak, mint birtokot említik a Gyánttal kapcsolatos gyakori birtokperekben. Pataki kis kalauza szerint Wosinsky kereszthajós, románkori templom alapfalait ásta itt ki.

Iván

Az iváni bencés kolostorra vonatkozó adatokat főként Knabel alapján közlöm. A kolostor első említése 1333-ból való, ekkor Hant, Murga, Bonyhád és Kakasd települések tartoznak hozzá. Mivel a bencés rend a XIV. században már kevés dinamizmust mutatott, ezért feltételezhető, hogy a kolostor alapítása ennél az évszámnál korábbi. Patrónusa a XV.sz. legvégén a Morgai család volt. Egy 1360-as említéséből tudjuk, hogy Szűz Máriának volt szentelve. 1412-ben Szekszárd alá tartozik. A következő fontos említése 1515-ből való, eszerint már Pannonhalma fennhatósága alatt áll. Knabel - aki a háború előtt Bonyhádon volt evangélikus lelkész-, kisebb kutatásokat is végzett a bonyhádi "Leseberg" (Óhegy ) környékén. Alapfalakat, csontvázakat, kést, sarkantyút, edénytöredéket és egy 1526-os érmét talált a környéken. Knabel még beszélt olyan öregekkel is, akik szerint a régebben az említett helyen még magas falak is álltak, de a köveit elhordták a környéken ma is szép számmal látható pincék építéséhez.

Egyéb románkori kőfaragványok

Néhány jelentős román kori kőfaragvány található a Wosinsky Múzeumban. Ezek közül kettő már országos kiállításon is szerepelt. Sajnos mindkettő előkerülési helye ismeretlen. Az egyik emberalakot ábrázol (ltsz: LAP 933.6.1), a másik egy oroszlánfő töredéke. (ltsz: LAP 933.22) Ez utóbbi szerepel a múzeum állandó kiállításán is. (képünkön) Ezeket újabban Tóth Sándor (ELTE, Művészettörténeti Tanszék) a XII. század elejére datálta. A tamási római katolikus templom déli bejárati előcsarnokában van egy középkori oszlopfejezetből kialakított szenteltvíztartó. A fejezet kisméretű, erősen kopott. Az éleken egyszerű levéldíszítéssel van ellátva. Szakirodalom eddig románkorinak vélte, de inkább koragótikusnak tűnik. Elképzelhető, hogy a mai helyén állt középkori templomból származik.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal