A Hegyhát katolikus emlékei

A Hegyhát Tolna megyének az a tájegysége, ahol a Sárköz után a legkisebb a katolikusok aránya. Tisztán katolikus település csak egy volt a vidéken, a magyar -német vegyes lakosságú Diósberény. A térség két mezővárosának, Hőgyésznek és a Sió völgyében fekvő Simontornyának is határozott katolikus többsége volt, de az előbbi helyen a zsidók, utóbbi helyen a reformátusok is éltek a településen.

Hőgyész

Hőgyész Hőgyészen az egyre gyarapodó, 1752-től mezővárosi rangot kivívott település kinövi középkori templomát. Apponyi Antal elhatározza, hogy új templomot épít mezővárosának. Az ő jóvoltából külföldi művészek dolgoznak a kiváló művészi szinvonalú templomon, ami 1799-re készül el, az akkor még a megyénkben újdonságnak számító klasszicizáló stílusban. A falumonográfus Várnagy Antal szerint 1800-ban Apponyi Antal a bécsi Fr. Riegelnél oltárképet rendelt, a templom titulusának - a Szent Kereszt felmagasztalása - megfelelően. A kép sorsáról nem sokat tudunk, a mostani képen a Ferracuti szignó olvasható. A kép kiváló színvonalú munka. A templom kifestésével kapcsolatban is több név feltűnik Várnagy Elemér monográfiájában. 1812-ben készül el a szentély kifestése F.Puh(?) révén. Ebben az évben a sziléziai Edmund Kristen festő leesik az állványzatról és meghal. Ő kora (26 év) alapján inkább csak segéd lehetett. Jelentősebb összeget vesz fel a bécsi Michael Gailing 1813-ban is a templom kifestésének címén. Valószínűleg ő a hajó kifestését készíti el. Ma a templomban őrzik azt a több mázsás ólóm feszületetet is, ami erdetileg a kastély kápolnájában volt.

Diósberény

Diósberény Diósberény sokáig licenciátus volt (azaz olyan hely, ahol pap híján világi személy bizonyos egyházi feladatokat láthat el), mert magyar lakosságát a hőgyészi német plébános nem tudta ellátni. 1729-től azonban itt is megjelennek a németek. Szent Imrének szentelt temploma a későbbi toronysisak felirata alapján 1775-ben épült. A község azonban 1788-ig megmaradt Hőgyész fíliájának. Homlokzatának voluntás kiképzése a megyénkben ritkaságnak számít. Belsejében figyelemre méltó a szószék és különösen barokk orgonája.


Kéty

Kéty Az evangélikus Kéty katolikus földesurai (a Pászmándiak vagy a Benék) építették ezt a kis kápolnát a XVIII. század második felében. 1995-96-ban jelentősen kibővítették.


Kápolnapuszta

Kápolnapuszta

A Medina szomszédságában fekvő Kápolnapuszta a Paur család tulajdona lett a hódoltság után. Paur János és fia József, 1794-ben a Kápolnay előnévben részesülnek, majd 1828-tól a család teljesen ezt a névalakot használja. Kápolnájukat a 18. század második felében építik, és ide is temetkeztek. Mivel Medina katolikusai ma is használják és gondját viselik, ezért ez az egyetlen olyan uradalmi kápolna, ami még ma is használható.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal