A szekszárdi uradalom és a Vármegyeháza

Megyeháza-Szilágyi György felvétele

A szekszárdi apátság uradalmi épületeit a várrá átépített középkori kolostor maradványaiból alakították ki. 1686-ban a várat ugyan a törökök harc nélkül feladták és kiürítették, de az épületek így is nagyon rossz állapotban voltak. Mérey apát (1696-1717) az épületek egy részét helyreállította.

Trautson apát idejében (1717-1757) kezdődnek jelentősebb új építkezések. Az építkezések végeztével a még álló középkori templom körül U alakban állnak az uradalom épületei. A keleti oldalon magtár és börtön van, a nyugati és déli oldalon az uradalom kastélyszerű épülettömbjében irodák, lakások vannak, míg a teljes északi és részint a nyugati oldalon még a középkor várfalak keretezik az udvart. A főhomlokzata ekkor az emeletes déli oldalon van. Trautson idején kezdik el a dézsmapincék az építését is. A vármegyeháza alatt ma is megtekinthetjük ezek továbbépített változatait.
1776-ban Rodt Ferenc Konrád apát (1757-1776) halála után nem neveznek már ki több apátot, és az uradalmat a pécsi egyházmegye bekebelezi. Ez az állapot azonban nem sokáig tart, mert Mária Terézia rendeletére az Egyetemi Alap kapja meg az uradalmat. Az uradalom épületei az átszervezés miatt nagyrészt feleslegessé vállnak. Ez jön kapóra az új megyeszékhely választásánál. 1779-ben egyetlen szavazattöbbséggel úgy döntenek a bonyhádi megyegyűlésen, hogy Szekszárd legyen az új megyeszékhely a korábbi Simontornya helyett.
megyeháza 1780-tól bérli tehát a vármegye az épület egy részét az uradalomtól, majd 1783-ban az egészet megveszi. 1790-ben indulnak a nagyszabású építkezések a vármegyeháza átépítésére. A déli főhomlokzaton egy előreugró rizalit készül, a keleti oldalt is tovább építik. Ekkor készülhet el kőbe vésve a megyei címer is, amely állítólag az udvaron álló kutat díszítette. Ez ma a barokk megyeháza egyetlen emléke. (A megyeháza melletti parkban a másolata látható, az eredeti sérült állapotban a múzeumban van.)
Az épületek szorításában egyre nehezebben fér el a középkori apátsági templom. Ezt a problémát az 1794-es tűzvész végleg megoldja,amelyben leég templom. A romjait hamarosan elhordják az új templom építéséhez. 1804-05 közt az új templom építésénél már nagy tekintélyt szerzett Schmidt Vencel tervei szerint, a lebontott várfalak helyén először záródik az udvar. Az újonnan felépült északi oldalon földszintes kocsiszín és börtön lesz. Schmidt a nyugati homlokzatnak ad már nagyobb hangsúlyt. 1819-ben Stann Jakab készít kisebb átépítési tervet, de ezt az Országos Építészeti Igazgatóság elutasítja. Csapó Dániel szorgalmazására azonban a megyeháza átépítése továbbra is napirenden marad. 1825-ben Stann újabb, most már nagyobb szabású terveket készít. Az északi oldalon is emeletesre húzzák a falakat, így a megjelenés még egységesebb lesz. 1827-ben szintén Csapó Dániel kezdeményezésére a magyar klasszicizmus legnagyobb mestere, Pollack Mihály is bekapcsolódik a tervezésbe.

Pollack kezdeményezésére az ülésterem a déli oldalra kerül át, a nyugati oldalon pedig dór oszloprendes, timpanonos középrizalit épül. Pollack figyelme az apró részletekre is kiterjed, az ülésterem csillárját is ő tervezi meg. Az építkezést továbbra is Stann Jakab vezeti, aki azonban helyenként némileg egyszerűsít Pollack eredeti elképzelésein. A timpanonba például soha nem készül el a szoborcsoport. Az építkezések 1831-be zárulnak, és az épület külső megjelenése lényegében azóta sem változott. A belsőben már több változás történt, például a XIX. század vége felé felszámolták a kápolnát.

megyeháza

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal