A Jeszenszky uradalom

A nyitrai eredetű Jeszenszky család 1702-ben szerezte meg az Amadéktól Csibrákpusztát és Murgát. Csibráknak kezdetben magyar és rác lakossága volt, de aztán 1750 körül németek is letelepednek a faluban. A XIX. század második felére azonban a falu elmagyarosodik. Murga végig megmarad tisztán német evangélikus településnek. A Jeszenszkyek híresek voltak arról, hogy a jobbágyaikra sok terhet róttak, különösen az evangélikusok szenvedtek sokat a vallási türelmetlenségeik miatt. A XIX. század elején a család nagy területeket szerez házasságok révén a Gindly uradalomból, de hagyományosan Csibrák számít a család központjának.
A kastély legkorábbi része a mai főhomlokzatra merőlegesen álló szárny, még XVIII. század elei, egyszerű épület lehetett. A mai saroktornyos, középrizalitos épületet a műemlékjegyzék és Genthon szerint Jeszenszky Miklós építette 1828-ban, de a pincék kő ajtókeretei, a barokk rácsok és a homlokzat egészének stílusa alapján korábbi lehet. Belsejében néhány szecessziós ajtó és ablakkeret is fennmaradt. Az épületet a falu ma kultúrházként, néhány család pedig lakásként használja. Rossz állapotban van. A szomszédságában elterülő gazdasági épületeket napjainkban felújították, de fém tetőzetet kapotak.


A faluban még egy jelentős uradalmi épület maradt fenn, az egykori intézői ház klasszicista épülete. Némileg átalakítva ez ma általános iskola.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal