A paksi ferences kolostor és a kőtár

Paks-bimbós oszlofejezet töredéke

A Rátót nembeli Olivér birtokcserével 1380 körül szerzi meg Paks környékét, és ettől kezdve Paksynak is nevezi magát. A Paksy család 1418-ban alapítja meg a ferences kolostorát. A temploma Szűz Mária tiszteletére volt szentelve. A kolostort hamarosan az ozorai alá rendelik, de jelentőségét mutatja az a tény, hogy 1491-ben illetve 1507-ben is rendi gyűlés színhelye lesz. 1530-ban a Paksy család, majd nem sokkal később 1537-ben a ferences rend is elhagyja Paksot. A rend 1752-ben visszatér Paksra, ahol egy viszonylag szerény épületet vesznek meg, majd ehhez egy kápolnát építenek, amit 1759-ben szentelnek fel. A rend nem sokáig működhet Pakson, mert II. József alatt a kolostort 1789-ben felszámolják. Az épületet az új birtokosai - a Vigyázó család - kúriának építi át. Ma ez az épület a Városi Múzeum. A Városi Múzeum kőtára őriz néhány gótikus kőfaragványt, ami az egykori ferences kolostorból is származhat. A kövek másodlagos beépítésből, a Kornis-kúriából kerültek elő.


Paks-oszlopfejezet Paks-oszlpofejezet
Levélindás díszítéshez kapcsolódó románkori oszlopfejezet és római, indás motívumos kőből faragott 13.századi oszlopfejezet.


Paks-torzó Kalocsáról

2000 legvégén a Paksi Városi Múzeum gondozásában megjelent a kőtár anyagának tudományos igényű feldolgozása. Beszédes József itt közölt megállapításai szerint a kőtár románkori és kora gótikus anyaga Kalocsáról eredeztethető. Tudjuk, hogy a törökök a romos kalocsai székesegyház köveit is felhasználják Pakson, a ferences kolostorok épületének megerősítéséhez. A kalocsai anyag egy része még a római korra vezethető vissza. Ebből a korból származik az általunk bemutatott alakos torzó is (jobbra). Búzás Gergely a gótikus jellegű emlékek korát a XV. század végére tette, eredetüket a paksi ferences kolostorból véli. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a gótikus faragványokat Takács Imre szintén tárgyalja egy friss publikációjában. Takács Buzással ellentétben közel egy évszázaddal korábbra teszi eredetüket, és Kalocsáról származtatja ezeket is. Búzás Gergely állításai azonban megalapozottabbnak tűnnek, mivel ő forrásokat is tudott találni annak igazolására, hogy a XV. század végén jelentős építkezések színhelye lehetett a paksi kolostor. Búzás a volt ferences kolostor helyének behatárolásával is megpróbálkozott, és azt a mai általános iskolaként használt Daróczy és Kornis kúriák helyén véli.


 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal