Paksi kúriák,épületek

Amikor 1662-ben fiúágon kihalt a Paksy család, Paks városát a Daróczy , a Száraz és kisebb részt a Rudnyánszky családok örökölték. Amikor a XVII. század végén Daróczy István ténylegesen birtokba veszi Paksot és környékét, még a megye egyik legnagyobb középnemesi uradalmának volt az ura. Az uradalom azonban iszonyatos gyorsasággal feldarabolódott, a XIX. század elején már 15 nagyobb és számtalan kisebb birtokos volt Pakson és környékén. 1847-ben pedig már nem kevesebb, mint 247 nemest jegyeznek fel Pakson. Nem meglepő tehát, hogy a városban számos nemesi kúriát találunk. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Daróczy-kúria

A Daróczy-kúria földszintes klasszicista épület volt, ami 1830 körül épülhetett. Később Ybl Miklós tervei alapján átépítették, korszerűsítették és eklektikus toldásokkal látták el. Ma iskola.Kornis-kúria

A Kornis-kúria eredetileg egy egyszerű barokk épület lehetett. Építészettörténetét Bencze Barnabás megfigyelései alapján közöljük. A 18. század elején egy kb. 25x14 m-es egyszerű barokk épület állt a mai kúria helyén, amely alatt kétágú dongaboltozatos pince húzódott. Ezt két ízben, még a 18. század során ÉK-i, illetve DNy-i irányba bővítették. Ezekre az időkre utalhatnak az FI monogramos, 1748-as évszámú téglák. Klasszicista átépítésének évére az utalhat, hogy 1840-es évszámokat tartalmazó téglákat is találtak.1986-87-ben az épületet lényegében teljesen lebontották és az eredeti formáit idézően újjáépítették. Bontásakor középkori eredetű köveket is találtak a falai közt, olyan mennyiségben, hogy a Városi Múzeum középkori kőtárának is túlnyomórészt ez lett az alapja. Így valószínűleg a hódoltság utáni egyik legkorábbi épület lehetett, és közelében kell keresnünk a középkori ferences kolostor egykori helyét is. Az épület klasszicista részei a tengelici Csapó kastéllyal mutatnak szoros formai hasonlóságot, mint azt a Wosinsky Múzeum egykori művészettörténésze, Szentes András is hangsúlyozta. Az épület ma iskola.Kurcz-kúriát

A Kurcz-kúriát a helytörténeti irodalom XIX. századi épületnek tartja, de valójában az egyik legkorábbi kúriának tűnik. Ma egészségügyi létesítmény.Szeniczey-kúria

A Szeniczey-kúria XVIII. század végi épület. A XIX. század végén részint átalakították eklektikus stílusban. Ebben az épületben vendégeskedett többször is Deák Ferenc unokahúgánál, Szeniczey Stefániánál (1844-1918). Az épület ma egészségügyi létesítmény.Vigyázó-kúria

A középkorban már megtelepedett ferences rend 1752-ben visszatér Paksra, ahol egy viszonylag szerény épületet vesznek meg, majd ehhez egy kápolnát építenek, amit 1759-ben szentelnek fel. A rend nem sokáig működhet Pakson, mert II. József alatt a kolostort 1789-ben felszámolják. Az épületet az új birtokosai - a Vigyázó család - kúriának építi át. Ma ez az épület a Városi Múzeum.Egykori városháza

Az egykori városháza egyszerű copf stílusú, emeletes épület. Város főutcáján található, de egyáltalán nem exponált helyen, beleolvad a városka többi épületébe. Ma a városi rendelőintézet található benne.Erzsébet-szálló

Paks legimpozánsabb középülete 1844-ben épült. Ma Erzsébet-szálló néven ismert, és a Paksi Képtár nívós kiállitasa van benne. Bal szárnya fogadó volt, a jobb szárny az úri kaszinónak adott otthont. A széles, féloszlopos timpanonja igen hangsúlyos. Egyszerű, nemes, méltóságteljesépület. Jó példája annak, hogy a XIX. század közepére a vidéki városokban milyen formában honosodott meg a klasszicizmus.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal