A Perczel-uradalom

A Perczelek és Bonyhád XVIII. század eleji történetét érintettük a zsidóságról szóló fejezetben. A Perczelek 1743-tól voltak Bonyhád részbirtokosai. Ezzel együtt az övék lett Majos, Cikó, Zsibrik, Ófalú és még néhány puszta.

Cikó

Kezdetben Bonyhádot nem is tekinthették feltétlenül az elsőszámú központjuknak, hiszen például Perczel József és neje a cikói templomba temettette magát 1763-ban. A Perczeleknek egyébként Cikón is volt egy kúriájuk, de ma itt csak az uradalmi kocsma és a hozzá kapcsolódó egykori gazdasági épületeket is magábanfoglaló nagyméretű ház áll a Perczelek korai korából. A nagykocsma épülete a XVIII.század legvégén épülhetett.

A cikói uradalmi kocsma épülete
Bonyhád

Bonyhád: A Perczel utca 7.-9.


A család több ágra szakadásával egyre több kúriát építettek a gyorsan fejlődő Bonyhádon is. Az első uradalmi központ a mai Perczel utca 7-9-11 környéknén jöhetett létre. A 11-es számú ház, az ún. Bouqe-ház -ami nevét egy francia származású családról kapta-, 1741-es évszámú téglákat is tartalmaz. Ez a földszintes, gádoros ház tehát már a Perczelek elött is állt. A 7-es számú, XIX. század második feléből származó ház homlokzatán ma is a Perczel címert láthatjuk, bár tudjuk, hogy később a Pecsovicsoknak is tulajdona volt. A 7-es és 9-es számú ház közt barokkos ívelésű kapu vezett a gazdasági melléképületeket rejtő udvarba. A 9-es számú ház ma a gyógyszertárnak ad otthont. (jobbra) Az emelet későbbi ráépítés. Az épület külső megjelenése ma szecessziós, a XX.sz. legelejéről származik.
Két Perczel-kúria

Azt a leghíresebb Perczel-kúriát mutatja be fenti bal oldali felvételünk, amelyben állítólag Perczel Mór tábornok is született. A kúria Genthon szerint 1780 körül épült.1820 körül kerülhetett sor átépítésére. Udvarán egy korábbi és kisebb kúria is áll. Az épület ma kollégium. Nagy parkja volt, de ezt a mai Bacsó Béla utca feldarabolta, és sok épület zsugorította.
A Perczel-kertben, az egykori kastélyparkban találjuk a zománcgyárat alapító Perczel Béla kastélyát is, a XX.sz. elejéről. Ma itt a nemrégiben elhunyt nagyszerű helytörténészről, Solymár Imréről elnevezett városi könyvtár van.

Börzsöny

A nagybörzsönyi kúriai is állt már a Perczelek bonyhádi megjelenése előtt, hiszen 1740-46 közt épült. Perczel Sándor csak 1813-ban veszi meg sógorától, Kajdacsy Ferenctől. A kúria köré épült gazdasági épületek U alakban helyezkednek el, az udvart egy hosszú kőkerítés teszi zárttá. A kúria földszintes, íves tornácos épülete alig igényesebb egy parasztháznál. Mégis jelentős irodalmi és történelmi emlékhely, hiszen itt élt Vörösmarty Mihály 1819-26 közt, mint a Perczel fiúk, köztük Mór tanítója. Ezt emléktábla is hirdeti a falán. 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal