A Styrum-Limburg uradalom

A simontornyai uradalmat a holland Limburg városából származó, és a felszabadító háborúkban jeleskedő Styrum Miksa Vilmos gróf kapta Lipót császártól 40000 forintért. Ő még alig tartózkodott Simontornyán, de fia Károly már kicsivel többet. Károly itt tartózkodásai alatt a vár termeinek egy részét lakta, amiket egyszerűbb stukkódíszekkel láttak el, és kissé lakályossá tettek. 1738-ban bekövetkezett halálakor a ferences templom kriptájába helyezték örök nyugalomra. Fia, Zsigmond Sándor továbbra is a várban lakott. Unokaöccse, II.Károly pedig 1749-ben a ferences templom mellett új kastélyt épített. Zsigmond Sándor 1752-ben átadja a birtokot unokaöccsének II. Károlynak. Károly unokabátyja 1764-es halála után a várat magtárrá, raktárrá alakították át. II.Károly a hivatali ranglétrán igen magasra jutott. Udvari kamarás, tanácsos, majd belső titkos tanácsossá nevezték ki. Simontornyán rangjának megfelelő udvart tartott, még zenekara is volt. Fiának és egyetlen örökösének, a balesetben korán elhunyt Nepomuk Jánosnak az alispán, Dőry Ádám volt a keresztapja. Mikor 1798-ban örökös nélkül meghalt, hagyatékából épült fel a kisszékelyi és az udvardi katolikus templom, és a Fundatio, az elszegényedett nemesek fiainak neveltetését szolgáló épület. (Az épületet 1945 után lebontották.) Halála után a kamarára visszaszálló birtokot az Esterházyak szerezték meg, majd Sina Simon bécsi bankár tulajdona lett. Mivel egyik család sem tartozódott soha Simontornyán, ezért a kastélyra sem volt szükségük. Romlásnak indult, és díszeit megfosztó átalakításokat szenvedett. Napjainkban már csak tömege emlékeztet egykori mivoltára, régi fényéről ma már szinte semmi nem árulkodik. Az épület ma iskola.

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal