Az Esterházy - uradalmak építészete

A hercegi család a XVIII. század végén 292 ezer holdas birtokával a megye legjelentősebb földesura volt. A megye területének csaknem 32%-a ehhez az uradalomhoz tartozott. Az Esterházyak már 1622-től jogot formáltak erre a területre, mint az Enyingi Török és a Nyáry család örökösei. A helyzetet bonyolította, hogy a Viczay család, mint Héderváry örökös ugyancsak igényt tartott erre a területre. Végül 1698-ban egyesség jön létre a két család közt. Esterházy Pál pénzzel kárpótolja a Viczayakat, akik csak az Ireg körüli mintegy 30 ezer holdas terület tartják meg. Ezzel Tolna megyének a Kapostól nyugatra eső felének nagy része évszázadokra a hercegi családé lesz. Az egyességet követően kezdődött el a zömében rácok lakta, gyér népességű terület benépesítése az ország sűrűn lakott nyugati, észak-nyugati területeiről. Az Esterházyak csaknem kizárólag katolikus magyarokat telepítettek. A kezdetben lassan induló betelepítést a Rákóczi-féle szabadságharc után vett nagyobb lendületet. 1712-ben a dél-dunántúli Esterházy uradalom megszervezésekor a következő hét helyen működtek tiszttartóságok: Ozorán, Pincehelyen, Tamásiban, Döbröközön, Dombóváron, Kaposváron és a baranyai Szentlőrincen. Ozora lett az egész dél-dunántúli uradalom feje, és rangját a XIX. század közepéig meg is őrizte. Ozora mellett egy másik nagyobb birtokközpontot és a leghíresebb vadászkastélyt mutatjuk be.

Ozora

Amikor Ozora 1715-ben mezővárosi kiváltságot kap jelentős uradalmi építkezések még mindig nem indultak el. A középkori vár még romos, akárcsak a kőbányának használt ferences kolostor.A vár ideiglenes helyreállítása 1729-35 közt történik meg. Ekkor kastélyszerű hivatali, tiszttartói központot alakítanak ki belőle. A négyzet alaprajzú vár déli oldalát ekkor még nem húzzák fel teljesen, és a másik három oldal magassága sem éri el a középkoriét. A külső puritán kiképzést kap, a belső azonban igényesre készül, amit stukkó- és falkép töredékek tanúsítanak. Közben a vár körül is egyre másra épülnek az újabb épületek: templom, plébánia, két bérház, mészárszék, nagykocsma, az inspektor kúriája, a provizor háza. A gazdasági épületek, istállók a szomszédos Tóti-pusztán épülnek fel. A képen is látható kocsmaépület irodalomtörténeti érdekessége, hogy itt lépett fel elsőször Petőfi vándorszínészként.1739-ben a Sió túlpartján lévő Kulapusztán kezdődnek el jelentős építkezések, amik a vár további sorsára is erősen kihatnak és megváltoztatják annak szerepkörét is. 1744-ig Carl Jungbert irányításával új uradalmi központ épül. Méntelepet istállókkal (jobboldali képen), lakásokat, hivatali helységeket, lovardát és egy földszintes kastélyt építenek. A hét önálló épület zárt négyszög alakú elrendezésben impozáns barokk együttest alkotott. Az együttesből ma már nem áll a lovarda és az egyik istállósor, romosan és kis igényű lakásra felosztva áll a kastély, düledezőfélben vannak az egykori lakóépületek is. A hercegi család leghatalmasabb tagja, "Fényes" Miklós életében kétszer látogatta meg a környéket. 1775-ben érkezése előtt Fertődről, 1790-ben pedig Tamásiból hozott bútorokkal bútorozták be a kulai kastélyt.A kulai kastély felépülésével a vár veszít reprezentatív szerepköréből. 1743-tól terményraktárnak használják. 1746-ban Wimpassinger, az uradalmi építész magtárrá tervezi át. 1772-ben nyeri el a vár a mai alakját. Ekkor épül ki a ma is látható timpanonos déli szárny az udvari vaskos árkádokkal, ahol a könyvelőség, a levéltár és a pénztár kap helyet. (képünkön) A többi szárny azonban magtár marad, alattuk boros- és dézsmapincék húzódnak. Az egyik alagsorban kap helyet a börtön is.
1788-ban azonban újra arról hallunk, hogy az épület egyre rosszabb állapotban van, a könyvelőség és a levéltár el is költözik. 1798-ban végleg a gazdasági igényeknek megfelelően alakítják át, illetve egyik része börtön marad. Ettől kezdve csaknem kétszáz évig nem történik érdemi változás a fokozatosan romló állagú épületen. 1981-ben következetett be a fordulat, amikor kezdetét vette a régészeti feltárás, majd a helyreállítás. A munkálatok 2002 novemberéig tartottak. Ma a vár múzeum.

 

Dombóvár

Az Esterházy uradalomhoz tarozó másik jelentős, de az Ozoraihoz nem mérhető birtokközpont a Dombóvár határában lévő Tüskepusztán (jobbra) jött létre. 1746-ban Wimpassinger tervez ide magtárt. Az építkezéshez a közeli ábrahámi kolostor köveit is felhasználják. A magtár köré hamarosan kúria és egyéb épületek is épülnek. Ugyanakkor az intézőség több épülete magában a városban épül fel. A tüskei uradalmi központot később a Dőry család veszi bérbe, ezért a kúriát gyakran Dőry- kúriának is nevezik. Tüske ma az egyik helyi termelőszövetkezet tulajdona. Épületei erősen átépített formában maradtak csak fenn.
Az uradalmi épületek másik csoportja a mezőváros központja közelében épült fel. Míg Tüskepusztán gazdasági épületeket húztak fel, addig itt -a mai Arany János tér környékén- volt az adminisztratív központ, reprezentatívabb építményekkel. Az itteni épületek közt a 8. számú a legfigyelemreméltóbb. Ez az épület 1781 körül épült, majd 1820 körül klasszicista stílusban átalakították.


Tamási

Tamási várának még meglevő omladékait 1776-ban végleg felrobbantják. Részint ezekből a kövekből Esterházy "Fényes" Miklós vadászkastélyt épített. A kastély körüli település is külön nevet kap: Miklósvár. Sokáig Tamásitól független község lesz. A kastélyt 1779-ben Fridrich Roth falképekkel is díszíti, majd 1819-ben az eredetileg U alakú, földszintes épület főhomlokzati részére emelet kerül. A kastély körüli híres vadaspark gyorsan nevet szerez Miklósvárnak. A fényes pompával megrendezett vadászatoknak a XIX. század közepéig nagy hírük van. Ezt követően Miklósvár hanyatlani kezd és a szerény vidéki kastélyok színvonalára süllyed vissza. A környék is alaposan megváltozik, különösen amióta a közelben termálvizet találtak és üdülőtelep épül a kastély környékére. A kastély ma szépen helyreállított, parkja gondozott, de nem látogatható, magántulajdonban van. 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal