Ferences kolostorok

A török kiűzését követően a ferences rend volt az egyetlen, amelyik a megyében ismét kolostorokat alapított. Eleinte itt is, mint a volt hódoltsági területek nagy részén, bosnyák szerzetesek jelentek meg. Ennek előzménye az volt, hogy 1688 körül a török elöl a bosnyák katolikusok nagy tömege menekült hazánkba, és a menekülők közt találjuk a nagy múltú bosnyák ferenceseket is. Négy helyen telepedtek le: Dunaföldváron,Simontornyán, Tolnán, és egy kisebb jelentőségű kolostorban Pakson. A négy kolostor közül a paksi és a tolnai nem élte túl II. József reformjait. Tolnán a ferencesek 1724-től kezdődően a Duna parttól nem túl messze egy középkori templomot hoztak rendbe. A rendházat 1788-ban feloszlatták, az ezt követően raktárnak és selyemfonodának használt épület 1844-ben leégett és lebontották. Ma a kolostornak csak egyetlen egy bizonyíthatóan innen származó emlékét ismerjünk, az egykori refektórium falán függő Utolsó vacsora képet. A nagyméretű képet ma a várdombi templomban őrzik. A kolostori épület egyetlen megmaradt része erősen átalakított formában ma  a zeneiskolának ad otthont. A paksi rendházból, ami még 30 évig sem működhetett, a Cseh-Vigyázó család kúriája lett. A megmaradt két kolostor viszont a megye legkiemelkedőbb barokk alkotása.

Dunaföldvár
Dunaföldvár

Dunaföldvár a XVIII. század során a megye legnépesebb települése volt. A ferencesek a mezővárosban 1717 körül telepedtek le. A kezdetben a ferencesek bosnyák rendtartományhoz tartozott. Ebből szakadt ki 1757-ben a Kapisztráni Szent Jánosról elnevezett rendtartomány, amihez Földvár is csatlakozott. Ettől kezdve a bosnyákokat főleg németek váltják fel. A mai templom építését 1738-ban kezdték el, valószínűleg a középkori bencés apátság romjain. A korban szokásos módon az építkezés nagyon elhúzódott, a tornyát csak 1789-ben fejezték be.
Dunaföldvár

A templom berendezése a megyénkben egyedülálló módon gazdag. A nagyszerű Szent Annna-főoltára mellett hat barokk mellékoltára van, és művészi a szószék is. A későbbi falképei valószínűleg korábbi barokk falképeket is takarnak. A barokk mellékoltárok szobrainak egy részét kicserélték. Az egykori rendházban ma plébánia és gimnázium működik, aminek az eredeti berendezéseiből csak egy kis könyvtárhelység maradt meg. A Máriát ábrázoló mennyezeti freskót itt az 1950--es években eltüntették, amikor az épületet átalakították gimnáziummá. A megmaradt könyvespolcok és ornamentális festés így is fel tud idézni valamit a kolostor egykori későbarokk fényéből.

 Földvár   Földvár
A Szt. József-oltár és a szószék

Dunaföldvár- könyvtár
A könyvtár

Dunaföldvár
A szentély részlete az egykori refektóriumban függő Utolsó vacsora képpel

 

Simontornya
Simontornya Simontornya

Simontornya Simontornya 1777-ig megyeszékhely volt. Nem véletlen tehát az, hogy a török kiűzését követően rögtön megjelennek a ferencesek, akik itt is bosnyák származásúak voltak. Kezdetben azt a dzsámiból átalakított templomot használják, ami talán még a domonkosok középkori templomának átalakításával épült. A bosnyákok 1720-ban a kolostort átadják a legnagyobb ferencesek rendtartománynak, a marianusnak. Ettől kezdve a fokozatosan eltűnnek a bosnyákok a kolostorból. Az új templom alapkövét 1728-ban teszik le, és 1734-ben szentelik fel, külsejének végső befejezése a torony felhúzásával 1771-ban történik. Ez a templom lesz a város plébániatemploma is. Művészi főoltára 1768-ban készül el Szent Júdás és Tádé apostolok tiszteletére. A főoltárkép Maulbertsch modorában dolgozó ismeretlen festő műve. Ezt követően kerül sora falképek elkészítésére 1775-ben. Nyolc egyszerű mellékoltára van, amelyeknek oltárképeit nagyszerű barokk stukkószobrok szegélyezik. Az összes oltár és a templom kifestése is özv. Hrabovszky Antalné szül. Kiszely Judit hagyatékából készült. Nem véletlen tehát az, hogy a főoltáron Szent Antal szobra mellett Judit szobrát látjuk.
Simontornya: A mennyei Jeruzsálem imádása és a Keresztelő Szt. János születése oltár Szt.Rókus és Szt.Borbála szobrával

 

középkori és római emlékek egyházi emlékek világi emlékek tanulmányok települések CsaTolna
Egyesület
római román gótikus várak katolik. evang. reform. szerb zsidó Szekszárd vallomások nyitó oldal